Sökning: "tetracyklin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet tetracyklin.

 1. 1. Antibiotikaresistens hos Campylobacter jejuni : skillnader mellan djurslag och länder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Daresjö; [2017]
  Nyckelord :Campylobacter jejuni; antibiotikaresistens; djurarter; länder;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är i dagens samhälle ett av de största hoten inom den moderna sjukvården. Felaktig och överdriven användning av antibiotika leder till selektion av resistenta bakterier, då de icke resistenta avdödas av antimikrobiella substanser. Antibiotika används över hela världen på human- och djursidan. LÄS MER

 2. 2. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from small-scale swine herds in north-eastern Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :David Karlsson; [2016]
  Nyckelord :antimicrobial resistance; Thailand; Escherichia coli; swine; pig; indicator bacteria; minimum inhibitory concentration; extended spectrum beta-lactamase; multiresistance;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing problem throughout the world, and as a consequence effective treatment of various infections is jeopardized. This results in prolonged illness and increased mortality amongst patients as well as increased health care costs. LÄS MER

 3. 3. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from medium-sized swine herds in North-eastern Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Halje; [2016]
  Nyckelord :antibiotic resistance; pigs; Thailand;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing global threat in several perspectives. In medicine the antimicrobials are crucial in the treatment of some diseases and without the antimicrobials those diseases might be fatal. LÄS MER

 4. 4. Granulocytär anaplasmos hos häst : översikt, behandling och teorin om kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Katarina Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :anaplasma phagocytophilum; Ehrlichia; tetracyklin; häst; kronisk; tetracycline; horse; chronic;

  Sammanfattning : Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma Phagocytophilum. Smittspridningen i Sverige sker via fästingen, Ixodes ricinus. Bakterien är obligat intracellulär och infekterar granulocyter där den sedan förökar sig. De första symtomen är diffusa och kan yttra sig i form av nedsatt allmäntillstånd, feber och ovilja till rörelse. LÄS MER

 5. 5. Enteric pathogens of zoonotic concern in selected non-human primates in Sri Lanka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Tegner; [2016]
  Nyckelord :zoonosis; salmonella; Campylobacter; rotavirus; non-human primates; antibiotic resistance;

  Sammanfattning : In order to understand the dynamics of zoonotic disease transmission in the animal-human interface, a One Health approach is imperative. This study investigated the occurrence of the zoonotic pathogens Campylobacter spp., Salmonella spp. LÄS MER