Sökning: "text dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden text dialog.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. För att skapa motivation En studie om några elevers och lärares tankar om elevernas delaktighet och inflytande kring extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hansson Camilla; [2020]
  Nyckelord :Elevens åsikt; delaktighet; inflytande; motivation; extra anpassningar;

  Sammanfattning : Abstrakt/sammanfattning Hansson Camilla (2020), För att skapa motivation. Specialpedagogprogrammet, Institution för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. 90hp. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategiundervisning : Lässtrategiundervisning i samband med högläsning och textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amelie Facht; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; reading aloud; text conversation; the sociocultural perspective; Läsförståelse; Lässtrategier; Högläsning; Textsamtal; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur sex lågstadielärare arbetar med lässtrategier i samband med högläsning och textsamtal. Undersökningen syftade även till att ta reda på vilka frågor lärarna ställer under dessa samtal för att kontrollera elevernas förståelse, samt vilka fördelar undervisningsmetoden har ur ett lärarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Vi är minst lika upprörda och ledsna som ni” En kvalitativ fallstudie av Arlas kriskommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Gladh Stafner; Freja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Arla; image repair theory; situational crisis communication theory; förebyggbar kris; sociala medier; Facebook; relationsbyggande dialog.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how organizations are trying to rebuild their trust and reputation when they are communicating directly with their customers on social media in a crisis, and to examine how well the organization’s choice of crisis communication fits the crisis type. The aim is also to study how organizations are using the interactive functions on social media in their crisis communication to create dialogue. LÄS MER

 5. 5. Polisens hårda (hash)tag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Allstrin; Julia Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; myndighetskommunikation; värdeskapande; sociala medier; dramaturgi; inramning; Instagram; svenska polisen; visuell kommunikation; semiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen har det skett ett kommunikativt skifte som kräver de auktoritära myndigheterna att tänka om kring deras kommunikation. Idag har sociala medier öppnat upp möjligheten för myndigheter att skapa en lekfull och kreativ dialog med sina medborgare. LÄS MER