Sökning: "text podcast"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden text podcast.

 1. 1. Ett strålande alternativ till alkohol och droger : En kritisk diskursanalys av influencers språkanvändning kring ämnet konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Svensson Lybing; Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :CDA; critical discours analysis; structuration theory; consumption; overconsumption; podcast; influencers; CDA; kritisk diskursanalys; struktureringsteori; konsumtion; överkonsumtion; podcast; influencers;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på medieaktörers språkanvändning kring ämnet konsumtion, med utgångsläge i den överkonsumtion som idag råder. En medieaktör som har makten att legitimera åsikter samt har tillgång till den offentliga diskursen är de som kallas influencers. LÄS MER

 2. 2. "Vi är så glada och tacksamma att Fredagspodden sponsras av..." : En analys av dold marknadskommunikation i Fredagspodden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikaela Haglund; Anna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :podcast; sponsor; Fredagspodden; stealth marketing; media ethics; native advertising; podd; sponsor; Fredagspodden; dold marknadsföring; medieetik; native advertising;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar podden Fredagspodden och dess sponsorer genom att göra en kvalitativ textanalys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. I uppsatsen undersöks huruvida det går att utläsa vilket innehåll som är sponsrat i podden. LÄS MER

 3. 3. “Det här är ett plagiat” En studie av Sportbladets rewrites och hur de förhåller sig till upphovsrättslagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; Mattias Åsén; [2014-09-05]
  Nyckelord :digitalisering; kommersialisering; Sportbladet; sportjournalistik; upphovsrätt; rewrite; commercialization; digitalization; sports journalism; copyright; rewrite;

  Sammanfattning : Authors: Malin Andersson & Mattias ÅsénTitel: “Det här är ett plagiat”Level: Bachelor of JournalismLocation: University of GothenburgLanguage: SwedishNumber of pages: 44 (without appendix)Sportbladet is Sweden’s biggest sports newspaper online. Their audience, as for all online newspaper’s audience, has big expectations of a steady flow of news. LÄS MER

 4. 4. Podvertising : om sponsring i ett nytt medieformat

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Holger Brundin; Fredrik Bröndum Lundberg; [2014]
  Nyckelord :convergence; podcast; advertising; Social Sciences;

  Sammanfattning : Firstly, the title of this paper is Podvertising: advertising in a new media format (in Swedish: Podvertising: om sponsring i ett nytt medieformat) and the authors are Holger Brundin and Fredrik Bröndum. The paper is authored for Media- and communication studies at The institution for communication and media, Lunds University. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga läkare och manliga män - en studie kring femininitet och maskulinitet i två svenska podcaster

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Annamaria Söderberg; Madelen Arnesdotter; [2013]
  Nyckelord :Podcast; femininity; masculinity; homosociality; hegemony; representation; informality;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska två podcaster, en med enbart män och en med enbart kvinnor. Genom en kritisk textanalys på C/O Hannah och Amanda, samt Alex och Sigges podcast, ser vi hur femininitet och maskulinitet manifesteras i respektive podcast. LÄS MER