Sökning: "text triangle"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden text triangle.

 1. 1. Att lära sig skriva : En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Writing teaching methods; traditional writing method; reading through writing RtW ; digital tools; year 3; text triangle; Skrivundervisningsmetoder; traditionell skrivundervisning; att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; årskurs 3; texttriangeln;

  Sammanfattning : I dagens skola finns ingen entydig uppfattning om hur den första skrivinlärningen ska ske, med penna och papper eller med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att jämföra elevtexter från årskurs 3 skrivna efter traditionell skrivundervisning och metoden Att skriva sig till läsning (ASL). LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rätt kunskaper för en blivande statschef : Samhällsfostran av svenska tronföljare under 200 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Nyström; [2020]
  Nyckelord :monarki; utbildning; fostran; samhällsfostran; samhällskunskap; tronföljare; bernadotte;

  Sammanfattning : The Right knowledge for a future head of state. The Societal fostering of Swedish successors to the throne during 200 years. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för lärande under den verksamhetsförlagda utbildningen - en fallstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Langwagen; [2020]
  Nyckelord :Didactics; School Placement; Survey.;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to investigate students, supervisors and university teacher’s attitude´s towards a) communication, b) goal fulfillment and c) legal security in assessment. Since the study object applies to an internship course (during school placement), this creates a constructed research object called Prerequisites for Learning during School Placement. LÄS MER

 5. 5. Klassificering av kvitton med hjälp av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Enerstrand; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Text classification; Tensorflow; Convolutional Neural Network; Python; Maskininlärning; Textklassificering; Tensorflow; Convolutional Neural Network; Python;

  Sammanfattning : Maskininlärning nyttjas inom fler och fler områden. Det har potential att ersätta många repetitiva arbetsuppgifter, eller åtminstone förenkla dem. Dokumenthantering inom ekonomisystem är ett område maskininlärning kan hjälpa till med. Det behövs ofta mycket manuell input i olika fält genom att avläsa fakturor eller kvitton. LÄS MER