Sökning: "text-"

Visar resultat 31 - 35 av 7176 uppsatser innehållade ordet text-.

 1. 31. Lärares arbete med extra anpassningar i de naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Enkät; enkätundersökning; extra anpassning; interpretativistiskt; kompensatoriska perspektivet; scaffolding; Sociokulturella perspektivet; språkinriktad undervisning; stödstruktur; stöttning; gymnasielärare; naturvetenskapligt ämne;

  Sammanfattning : Med anledning av att extra anpassningar ingår i varje lärares vardag har arbetet undersökt vilka extra anpassningar som förekommer i den naturvetenskapliga ämnesundervisningen på gymnasiet utifrån lärarnas perspektiv för att öka medvetenheten i och till världens viktigaste yrke. Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några gymnasieskolor i en stad i södra Sverige som respondentgrund. LÄS MER

 2. 32. Var går gränsen? : En kvalitativ text- och innehållsanalys på Greta Thunberg och den miljöaktivistiska rörelsen utifrån Ninian Smarts sjudimensionella religionsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Text and content analysis; Definition of religion; Ninian Smart; Environmentalism; Activism; Lived religion; Deep green religion; Implicit religion;

  Sammanfattning : This essay examines if Greta Thunberg and the environmentalist movement can be considered a religion. The method used is a qualitative text and content analysis, which is applied to three of Thunberg’s speeches, together with external factors from her life and the movement’s structure. LÄS MER

 3. 33. Kvalitetskontroll av kalkcementpelare - behovsstudie för metodutveckling, sammanställd från litteratur och intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Stefani Mazdin; [2020]
  Nyckelord :Kalkcementpelare kc-pelare kvalitetskontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på kalkcementpelare, kc-pelare, varierar ofta. Det är vid design- och tillverkningsprocess svårt att säkerställa den slutliga kvaliteten och egenskaperna kan vara olika inom och mellan pelare. Den stabiliserade jordens geologiska förhållanden inverkar, liksom bindemedel och tillverkningsförfarande. LÄS MER

 4. 34. Läxförberedelse med maskininlärning : en möjlig läxplattform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Richard Scheffer; [2020]
  Nyckelord :maskininlärning;

  Sammanfattning : Detta arbete vill undersöka en förberedelseprocess för att använda elevers egna läxböcker/pdf:er i en digital läxplattform, samt beskriva en möjlig lösning för att genomföra detta. Namnet läxplattform används i det här arbetet, som en särskiljning från lärplattformar, som är fyllda av utbildningsmaterial sammanställt oberoende av användaren, där då namnet läxplattform ska understryka fokuset på användarens läxarbete. LÄS MER

 5. 35. Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press : En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :akon habe baker Nori; [2020]
  Nyckelord :The refugee crisis; border control; observation; representation; refugees; similarities; morning newspaper; evening newspaper; Aftonbladet and Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they are described To be able to answer these questions I have combined two methods. LÄS MER