Sökning: "textanalys av partiprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden textanalys av partiprogram.

 1. 1. Skolpolitik. Lika i kommun och stat?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Lundberg; [2015-12-08]
  Nyckelord :skolpolitik; partiideologi; idealtyper; kommunalpolitik; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolpolitiken har på senare år intensifierats allt mer och skolfrågorna har blivit heta valfrågor, inom så väl riksdagsvalet och kommunvalet. Samma partier ställer upp i de olika valen, men betyder det att de vill samma sak med skolan?Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ideologiska diskrepanser inom skolpolitiken mellan ett riksdagsparti och dess kommunala avdelning mer specifikt analyseras och jämförs Socialdemokraternas skolpolitik på riksnivå med den på lokalnivå. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, män, barn och äldre : Konstruktioner av kön i Feministiskt initiativs partiprogram och Sverigedemokraternas principprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Helle Olander; [2015]
  Nyckelord :Diskursanalys; Feministiskt initiativ; Sverigedemokraterna; könskonstruktioner; kön; textanalys;

  Sammanfattning : Kön är något som alla människor förhåller sig till, förhandlar, skapar, omskapar och gör varje dag. Syftet med denna studie är att utröna hur kön konstrueras i Sverigedemokraternas principprogam och Feministiskt initiativs partiprogram. LÄS MER

 3. 3. Ett sverigedemokratiskt språk : En innehållsanalys av Sverigedemokraternas partiprogram och partitidning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Adam Andersson; [2015]
  Nyckelord :Innehållsanalys; textanalys; Sverigedemokraterna; konstruktivistisk språksyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att prata ekonomi på europeiska: Hur den politiska kommunikationen förändrades i Sverige och Norge efter EU-omröstningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Sieradzki; Jack Westlin; [2014]
  Nyckelord :Europeanization; Salience; Ekonomisk tillväxt; Moderaterna; Socialdemokraterna; Arbeiderpartiet; Høyre; EU; Europeiska Unionen; Sverige; Norge; kommunikation; politiska program.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken effekt ett medlemskap i den Europeiska unionen har haft på Sveriges politiska partiers kommunikation. För att genomföra undersökningen har vi använt de politiska partierna i Norge som referenspunkt. LÄS MER

 5. 5. Olika nyanser av grön politik - En kvalitativ textanalys av Miljöpartiet och Centerpartiets partiprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Klason; [2013]
  Nyckelord :miljöpolitik; centerpartiet; miljöpartiet; ekologisk modernisering; djupekologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Deep ecology and ecological modernisation are two theories with different views on environmental problems and different strategies to cope with environmental degradation. This thesis has examined standpoints presented by two of Sweden’s parliamentary parties, Miljöpartiet and Centerpartiet, to see whether their environmental policies best can be described through a deep ecology or ecological modernisation approach. LÄS MER