Sökning: "textanalys b uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden textanalys b uppsats.

 1. 1. "Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Löfsten Oscarsson; Alice Ekman Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sexuell identitet stereotyper normbrytande avvikande skam hegemonisk maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. LÄS MER

 2. 2. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Förorten mitt i stan : en kvalitativ textanalys av hur området Seved i Malmö skildras i den lokala dagstidningen Sydsvenskan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Persson; Niklas Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :stereotyper; bostadsområden; massmedier; nyhetsrapportering; textanalys; Seved; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förorten mitt i stan - en kvalitativ textanalys av hur området Seved i Malmö skildras i den lokala dagstidningen Sydsvenskan är en uppsats på B-nivå skriven av Niklas Gustafsson och Johanna Persson i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att undersöka nyhetsrapporteringen kring bostadsområdet Seved i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Upprepning - tröttsamt eller effektivt? En kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios debattprogram ”Drömmen om levnadslön”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Bergh; Isabel Bermudez; [2013]
  Nyckelord :kriskommunikation; retorik; argumentation; strategisk kommunikation; H M; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns få svenska studier som syftar till att undersöka större multinationella företags externa kriskommunikation genom sin medverkan i en debatt och syftet med denna studie är att belysa och problematisera detta. Syftet är att uppmärksamma eventuella strategier, sätt att argumentera och att studera på vilket sätt kommunikationen sker under en debatt. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av gymnasieskolor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Carlén; Sally Carlsson Cloodt; [2013]
  Nyckelord :marknadsföring; gymnasieskolor; hemsidor; information; profilering; nyliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. LÄS MER