Sökning: "textanalys f-3"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden textanalys f-3.

 1. 1. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i två barnböcker -En tematisk barnlitteraturanalys av Frallan räddar världen och Den smutsiga kuppen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Albrektsson; [2020]
  Nyckelord :Litteraturanalys; textanalys; bildanalys; barnlitteratur; hållbar utveckling; miljö; undervisning;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras hur temat hållbar utveckling gestaltas i två nutida barnböcker; Frallan räddar världen av Sara Ohlsson och Lisen Adbåge (2018) samt Den smutsiga kuppen av Maria Frensborg och Ingrid Flygare (2013). Uppsatsen berör barnlitteratur som en del av svenskundervisningen i skolans årskurs f-3 och hur värdegrundsarbete kan integreras. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur på schemat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Husak; [2019-07-02]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteraturläsning; läroplanen; svenskämnet kursplanen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan kursplanen i svenska och lärares undervisning i svenskämnet när det kommer till skönlitteratur. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är hur skönlitteraturens skrivs ut i kursplanen i svenska för grundskolans tidigare år, 1-3, vad fem lärare som arbetar i F-3, anser betydelsefullt för elevers lärande när det kommer till skönlitteratur samt hur kursplanens skrivningar och lärarnas åsikter förhåller sig till varandra. LÄS MER

 5. 5. Textanalys av lektionstips : digitala verktygs implementering i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Bengtsson; Kalina Hajnold; [2019]
  Nyckelord :lektionstips; digitala verktyg; skrivundervisning; uttalanden; användning; relationer;

  Sammanfattning : Under lärarutbildningen har vi uppmärksammat hur digitala verktyg kan användas inom skrivundervisningen. Det bidrog till ett intresse för att undersöka hur olika digitala verktyg kan vara gynnsamma inom elevers skrivutveckling. LÄS MER