Sökning: "textanalys låttext"

Hittade 1 uppsats innehållade orden textanalys låttext.

  1. 1. Hitlåtens text : textrelaterade riktlinjer i populärmusik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Tim Ullman; [2017]
    Nyckelord :musikskapande; hitlåt; låtskrivande; komposition; textanalys; låttexter; populärmusik;

    Sammanfattning : Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters struktur, innehåll samt relation till musiken. LÄS MER