Sökning: "textanalys musik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden textanalys musik.

 1. 1. Semiotik i musik : En studie i hur textanalys kan styra musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Beatrice Jaksch; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 3. 3. Textanalys av lektionstips : digitala verktygs implementering i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Bengtsson; Kalina Hajnold; [2019]
  Nyckelord :lektionstips; digitala verktyg; skrivundervisning; uttalanden; användning; relationer;

  Sammanfattning : Under lärarutbildningen har vi uppmärksammat hur digitala verktyg kan användas inom skrivundervisningen. Det bidrog till ett intresse för att undersöka hur olika digitala verktyg kan vara gynnsamma inom elevers skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Realia i textböcker : En undersökning av realia i textböcker i spanska för årskurs 7–9

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :realia; geography; history; music; textbooks; Spanish; education; text analysis; teaching materials; junior high school; realia; geografi; historia; musik; textböcker; spanska; undervisning; textanalys; läromedel; högstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out to what extent and what frequency realia is highlighted in Spanish textbooks for year 7–9. As realia is a wide concept this study has focused on geography, history and music. LÄS MER

 5. 5. Gravallvarligt eller dödskul? En semiotisk textanalys av fyra svenska true crime-podcastprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrika Örtegren; Saskia Moquist; [2019]
  Nyckelord :Podcasts; Content Producer; True Crime; Gender; Representation; Genus; Innehållsproducent;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur manliga och kvinnliga innehållsproducenter av fyra svenska true crime-podcastprogram har representerat gärningsperson, offer och deras anhöriga. I studien undersöktes också hur producenterna uttryckt personliga åsikter och hur de använt sig av musik. LÄS MER