Sökning: "textanalys musik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden textanalys musik.

 1. 1. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 2. 2. (Oh la la)- Jag vill ha dig- Ulf Lundell : -En textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Rödlund; [2018]
  Nyckelord :Låtskrivande; hitlåt; uppbyggnad av text; textanalys; populärmusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från vistant till tonsättare: En undersökning av mediabilden av Gullan Bornemark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jacob Delén; [2018]
  Nyckelord :Genus; konstruktion; reproduktion; subjektskapande; musikpedagogik; utbildningsvetenskap Gender; production; reproduction; subject creation; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur Gullan Bornemark skildrats i tryckt media för att bidra till diskussionen om hur synen på kvinnliga musiker förändrats genom tiden. Genom en kvalitativ textanalys undersöker studien vilka förändringar som skett under 1990-talet och framåt angående tillskrivna ord, egenskaper och skildringar gentemot den svenska tonsättaren Gullan Bornemark i tryckt media. LÄS MER

 4. 4. Musik i förskolan - hur då? : En kvalitativ jämförande studie av förskolans styrdokument över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tea Tillman; Sara Ylvén; [2018]
  Nyckelord :Musik; förskola; styrdokument; inom-domänskt; utom-domänskt;

  Sammanfattning : I följande studie gjordes en kvalitativ jämförande textanalys av tre styrdokument för förskolan, nämligen förskolans läroplan 1998, 2016 års revidering av densamma samt Pedagogiskt program för förskolan från år 1987. Studiens syfte var att bidra med kunskap om musikens plats i läroplaner och övriga styrdokument för förskolan samt hur detta har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Håkan, var du bättre förr? : En textanalytisk studie med fokus på utvalda texter av Håkan Hellström

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Ringby; [2018]
  Nyckelord :Håkan Hellström; song lyrics; lyrics; text analysis; close reading; close listening; phonotext; intertextuality; Håkan Hellström; låttexter; texter; textanalys; närläsning; närlyssning; fonotext; intertextualitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en textanalytisk studie som studerar artisten Håkan Hellströms låttexter. Texterna i fokus är från två olika album från olika delar av hans karriär. Detta i syftet att utifrån tematiken, influenserna och den klingande texten visa vad texterna representerar i olika delar av Hellströms liv. LÄS MER