Sökning: "textanalys propositioner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden textanalys propositioner.

 1. 1. Aktörskoalitioner inom svensk bostadspolitik : En kvalitativ analys av den svenska bostadspolicyn hos riksdagspartierna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Åleberg; [2021]
  Nyckelord :advocacy coalition framework; bostadspolicy; aktörer; policy core belief; koalitioner; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Bostadsfrågan har blivit allt större då bristen av bostäder har spridit sig från större städer till mindre orter i landet. Lösningen på problemet är olika för de olika riksdagspartierna eftersom deras övertygelser ligger till grund för deras respektive policy. LÄS MER

 2. 2. Vem har ansvaret? : En studie om ansvar vid informationspåverkan och vem som har delgetts uppgiften att hantera fenomenet mellan 2002 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lars Larsson; [2020]
  Nyckelord :Informationspåverkan; ansvarsfrågan; staten; individen; textanalys; psykologiskt försvar; desinformation;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka ansvarsfrågan utifrån informationspåverkan i Sverige. Uppsatsen har utgått från den forskning som har gjorts kring ansvar och maktfördelningen mellan staten samt individen. LÄS MER

 3. 3. Skillnadernas begränsning : En studie i skillnadernas betydelse för fördjupat svenskt-norskt militärt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Christoffersson; Niklas Sundelin; [2020]
  Nyckelord :Grand strategy; security policy; Norway; Sweden; defence cooperation; military cooperation; EU; NATO; UN; transatlantic link; NORDEFCO; Säkerhetspolitik; säkerhetsstrategi; Norge; Sverige; försvarssamarbete; militärt samarbete; Försvarsmakten; EU; Nato; transatlantiska länken; Nordefco;

  Sammanfattning : Den säkerhetspolitiska situationen i Norden var under kalla kriget låst i kampen mellan öst och väst. Detta innebar att respektive lands möjligheter att fritt välja säkerhetsstrategi var begränsad. Först efter slutet på kalla kriget öppnade sig denna möjlighet och länderna kunde även se sig om efter nya samarbeten och partners. LÄS MER

 4. 4. Ett (värdegrunds)arbete, inte bara på jobbet : En kvalitativ textanalys av värdegrundsdokument från svenska statliga myndigheter ur ett kritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Jannerlid-Söderberg; Maria Kheder; [2019]
  Nyckelord :Values; organizational culture; critical discourse analysis; state agency; Värdegrund; organisationskultur; kritisk diskursanalys; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks värdegrundsdokument från fem svenska statliga myndigheter. Studien syftar till att bidra med kunskap om maktrelationen och förväntan gentemot den statligt anställde genom textanalys ur ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Autonomi eller inflytande? : En innehållsanalys av Sveriges ambivalenta inställning till PESCO

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulla Lovcalic; [2019]
  Nyckelord :autonomi; EU; försvarspolitik; inflytande; PESCO; Sverige; säkerhetsdilemma; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges inställning till det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) utifrån teorierna om småstaters säkerhetsdilemman med betoning på dikotomin mellan autonomi och inflytande. Undersökningen genomfördes med en textanalys av framförallt propositioner, motioner, partiprogram, debattartiklar, samt med samtalsintervjuer av Socialdemokraternas, Moderaternas, Vänsterpartiets och Liberalernas försvarspolitiska företrädare. LÄS MER