Sökning: "textanalys skönlitteratur metod"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden textanalys skönlitteratur metod.

 1. 1. ”Jag mins den ljufwa tiden” : Lyrik som didaktiskt verktyg i undervisning om svenska språkets ortografiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Uusitalo Kemi; [2022]
  Nyckelord :Språkhistoria; svenska språkets historia; ortografi; svenska språkets ortografi; ortografins utveckling; textanalys; komparativ metod; lyrik; svenskundervisning; didaktik; gymnasieskolan; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka skönlitteratur, mer specifikt lyrik, från upplysningstiden fram till i dag med fokus på ortografi för att påvisa konkreta förslag på hur skönlitteratur kan användas som ett didaktiskt verktyg i undervisning i det svenska språkets ortografiska utveckling. Det valda materialet består av lyrik hämtad från sju litterära epoker. LÄS MER

 2. 2. Barnböcker ur ett genusperspektiv : En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Ekelund; Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; [2022]
  Nyckelord :genus; böcker; skönlitteratur; högläsning; könsrepresentation; könsmönster; barnböcker;

  Sammanfattning : This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. LÄS MER

 3. 3. I harmoni med naturen, betydelsen av att bry sig : En ekokritisk litteraturstudie av Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Svensson; Rebecka Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lgr 11; ekokritik; barnlitteratur; skönlitteratur; Astrid Lindgren; närläsning; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om det finns en didaktisk potential i texten beträffandehållbar utveckling i Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Studien undersöker hurnaturen framställs genom en kvalitativ, ekokritisk litteraturanalys samt vilken relationmänniskorna har till djuren i böckerna. LÄS MER

 4. 4. "Som en hemlig eld" : En kvalitativ textanalys av representationen av sexualitet i tre skönlitterära böcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Fjellborg; [2022]
  Nyckelord :gymnasiet; representation; sexualitet; sexuell läggning; skönlitteratur; svenskämnet;

  Sammanfattning : Följande examensarbete undersöker representationen av sexualitet i tre skönlitterära böcker, med syftet att bidra med kunskap om vilka normer gällande sexualitet som elever möter i litteraturundervisningen i gymnasieskolans svenskämne. Undersökningen sätts i relation till svenskämnets syfte samt gymnasiets värdegrund för att utreda huruvida representationen i romanerna lever upp till det som formulerats i de dokumenten. LÄS MER

 5. 5. I böcker ligger det förflutnas hela själ : En textanalys om historisk skönlitteratur i undervisningen för åk 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Elmengård; Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiska perspektiv; historisk skönlitteratur; människors livsvillkor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra med kunskap om historisk skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna undersökningen utgick från handlade om människors livsvillkor under olika tidsperioder och på vilket sätt läsning av historisk skönlitteratur kan gynna elevernas utveckling av historiemedvetande. LÄS MER