Sökning: "textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 3881 uppsatser innehållade ordet textanalys.

 1. 1. Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om - En netnografisk studie om hur skolattentat diskuteras på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alma Ericsson; Tilde Lundqvist; [2024-02-14]
  Nyckelord :Flashback; fördömande; rättfärdigande; skolattentat; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att analysera rättfärdigande och fördömande av skolattentat på internetplattformen Flashback. För att ytterligare komma åt rättfärdigande breddas fokuset även till hur tillvägagångsätt och strategier för att begå skolattentat ”lärs ut” på Flashback. LÄS MER

 2. 2. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 3. 3. Allsidig eller ställningstagande? : En kvalitativ textanalys av läromedlensbeskrivningar av riksdagspartierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Simon Lövqvist Enbratt; [2024]
  Nyckelord :politiska partier; läromedel; läromedelsanalys; värdegrund; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how learning materials tied to the social studies subject (“samhällskunskap”) portray Sweden's parliamentary parties. The purpose of the examination is to identify key differences and similarities between the way the parties are portrayed, aswell as to identify whether the same political party is portrayed differently in different learning materials. LÄS MER

 4. 4. Kompetens för HR-arbete : En kvalitativ studie av samtida platsannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Josefin Eriksson; Linn Stolpe; [2024]
  Nyckelord :Human Resource; HR-competence; competence; job advertisement; textual analysis; Human Resource; HR-kompetens; kompetens; platsannons; textanalys;

  Sammanfattning : Kompetens är ett omstritt begrepp, både inom forskningen och yrkeslivet, och är beroende av situation och kontext. Därav finns det inte alltid en gemensam uppfattning för vad som utgör kompetens. LÄS MER

 5. 5. Statskupp - Fascisterna marscherar mot Rom! : En kvalitativ textanalys av svenska tidningars nyhetsrapportering om fascisternas maktövertagande i Italien 1922

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Måns Axelsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER