Sökning: "textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 3600 uppsatser innehållade ordet textanalys.

 1. 1. ”Missing white woman syndrome” i nyhetsrapporteringen av två försvunna kvinnor : En kvalitativ textanalys av två fall av försvunna kvinnor i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Nathalie de Alencar; [2023]
  Nyckelord :”missing white woman syndrome”; nyhetsmedia; andrafiering; idealt offer; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och jämför hur rapporteringen i två svenska nyhetsmedier, Dagens Nyheter och Expressen, skiljer sig mellan två fall av försvunna kvinnor som är av olika nationalitet men båda boende i Sverige. Studien har en kvalitativ ansats och har utförts genom kvalitativa textanalyser med massmedieretorisk textanalys som bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Pojkar i rosa och flickor i grönt? : En kvalitativ studie av tidningen Kamratpostens framsidor under åren 1981 och 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Hanna Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Kamratposten; barn; barntidningar; framsidor; illustrationer; genus;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur flickor och pojkar i tidningen Kamratposten, och hur de porträtteras i illustrationer och fotografier på omslaget av tidningen, samt i de texter som tillhör omslaget. Kamratposten är en mycket gammal tidning, grundad 1892 och dess målgrupp är flickor och pojkar i åldern 8–14 år. LÄS MER

 3. 3. Tre svenska riksdagspartiers konstruering av flyktingar : En kvalitativ diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Astrid Paulsson; [2023]
  Nyckelord :Securitization; Migration; Parliamentary Debates; Text Analysis; Discourse Analysis; Säkerhetisering; Migration; Riksdagsdebatter; Textanalys; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Sweden has long been known for an extensive and generous migration policy in relation to the rest of the European countries. Since the 2015 migration crisis Sweden took a turn by implementing several measures in order to restrain the comprehensive immigration. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet, samtycke och relationer : en tematisk och didaktisk analys av Sally Rooneys Samtal med vänner och Normala människor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Sädbom; [2023]
  Nyckelord :Ämnesintegrerad sexualundervisning; värdegrundsarbete; litteratursamtal; Sally Rooney; sexualitet; samtycke; relationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sally Rooneys romaner Samtal med vänner (2017) och Normala människor (2019). Syftet med analysen är att undersöka huruvida romanerna har undervisningspotential inom området sexualitet, samtycke och relationer i en svenskämneskontext. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning och det nationellaprovbetygets värde : En studie om stadieövergångar, uppgiftsbeskrivningar och bedömningsmatriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Andersson; [2023]
  Nyckelord :Nationella prov; diskursanalys; textanalys; värdeord; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : I Sverige skrivs de nationella proven i svenska vid flera tillfällen under elevernas skolgång, och syftar till att stödja betygssättningen och öka chansen för likvärdiga betyg. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare tillskriver för betydelse till, och hur de resonerar om, de nationella provens roll i stadieövergången mellan högstadiet och gymnasiet, vilken påverkan de nationella proven har på elevers slutbetyg och vilka kunskaper bedömningsmatrisen för de nationella proven faktiskt säger att eleverna ska bemästra. LÄS MER