Sökning: "textbaserade och modellbaserade inferenser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden textbaserade och modellbaserade inferenser.

  1. 1. Att göra inferenser : Faktorer och undervisningsmetoder som påverkar inferensförmågan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

    Författare :Lovisa Sällberg; Rebecca Hugoh; [2019]
    Nyckelord :inferenser; textbaserade och modellbaserade inferenser; år F-3;

    Sammanfattning : I dagens kommunikationssamhälle är det nödvändigt att kunna förstå texter för att ta del av samhällets information. Läsförståelse är därmed en grundläggande förutsättning för att klara sig i samhället. LÄS MER