Sökning: "textbook review"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden textbook review.

 1. 1. Bortom EU-spelets regler : Politiska kunskaper om EU i läroböcker och dess möjliggörande till politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Fessé; Melina Aslan; [2023]
  Nyckelord :EU-education; textbook review; political knowledge; political participation; upper secondary school; civics; democratic competency; EU-undervising; läromedelsgranskning; politisk kunskap; politiskt deltagande; gymnasiet; samhällskunskap; demokratikompetens;

  Sammanfattning : Sweden is a member of the European Union and Sweden’s turn-out in the elections to the European Parliament is low compared to its own national elections. Earlier research in the field of didactics in civics regarding the EU have mostly focused on aspects of civic education such as which subject content teachers teach and what knowledge they test their students on. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
  Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Andra världskriget i läroböcker: Hur olika länder minns och berättar historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Ekeroth; Fabian Rekstad; [2023]
  Nyckelord :Belarus; Foundation; Narratives; National identity; Nation building; Resistance; Russia; Suffering; Ukraine; World War II; Andra världskriget; Belarus; Enande; Lidande; Motstånd; Narrativ; Nationell identitet; Nationsbyggande; Ryssland; Ukraina;

  Sammanfattning : According to Skolverket the aim of history as a subject is to teach the students about different narratives in history. The purpose of this overview is to analyze and compare what earlier research tells us about how World War II is portrayed in textbooks in Russia, Belarus and Ukraine. LÄS MER

 4. 4. Mellan verklighet och propaganda- En kritisk granskning av samhällskunskapsläromedels objektivitet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Strand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objectivity is highly valued in the Swedish education system. This can in part be seen inSkolverkets own words written in the curriculum: “The education should be objective andbalanced. When values are disclosed, it should always be clear who stands for them”(Skolverket, 2022). LÄS MER

 5. 5. Saknas läromedel i ämnet bild?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sanne Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Art teacher; teaching; teaching materials; textbooks; Bildlärare; lärande; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Abstract This thesis examines how art teachers work with teaching materials in their teaching and if they experience a need for a textbook for each grade 7, 8 och 9, as there is in mathematics and English. If a textbook could raise the status of the school subject art and how a textbook could be structured, contain. LÄS MER