Sökning: "textbooks"

Visar resultat 1 - 5 av 1182 uppsatser innehållade ordet textbooks.

 1. 1. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 2. 2. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi göra med lyriken? : En granskning av uppgifter kopplade till lyrik i läroböcker för gymnasiekursen svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Upper secondary school; Swedish as a school subject; poetry; textbook analysis; pedagogy of literature; literary reception; Gymnasieskola; svenskämne; lyrik; läroboksanalys; litteraturpedagogik; litteraturreception;

  Sammanfattning : Trots att lyrik kan bidra med mycket till elevers utveckling visar såväl elever som lärare ofta en negativ eller osäker inställning till genren. Läromedel kan därför få ett stort inflytande över lyrikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Har grammatiken fastnat i gamla hjulspår? : En läromedelsanalys med syfte att undersöka hur grammatik framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sandra Eriksson; Sara Åkerlund; [2022]
  Nyckelord :traditionellt perspektiv på grammatik; funktionellt perspektiv på grammatik; svenska 2; läromedel;

  Sammanfattning : This study aims to investigate different aspects of grammar in six textbooks designed for the Swedish course 2 in Upper secondary school. The study also intends to examine the textbooks representation of traditional and functional perspectives on grammar by using the method discourse analysis with both qualitative and quantitative aspects. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors representation i läroböcker inom samhällsvetenskap - en forskningsöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rezan Pasho; Emma Cimmerback; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läroböcker; samhällskunskap; kön; jämställdhet; representation;

  Sammanfattning : The aim of the following essay has been to examine what previous research has revealed about how women get represented in textbooks in social studies. With the help of a literature search, 10 different research papers have been used to answer the purpose of the essay. LÄS MER