Sökning: "textil material"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade orden textil material.

 1. 1. Miljömärkningar inom klädindustrin : En undersökning om kvinnliga modekonsumentens uppfattning av miljömärkningar inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ehrnberg; Sandra Campos; Jennifer Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; consumer awareness; non-certified environmental labels; certified environmental labels; green marketing; sustainability; reliability; Greenwashing; konsumentmedvetenhet; icke-certifierade miljömärkningar; certifierade miljömärkningar; grön marknadsföring; hållbarhet; pålitlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kvinnliga modeintresserade konsumenters medvetenhet kring greenwashing i relation till miljömärkningar inom klädindustrin. Vidare syftar studien till att undersöka hur kvinnliga modeintresserade konsumenter uppfattar ett plaggs hållbarhet utifrån miljömärkningar inom klädindustrin. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska avprovningar : En visuell jämförelse mellan virtuella och fysiska avprovningar i rörelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Hallvede; [2021]
  Nyckelord :Virtuell avprovning; Dynamisk avprovning; 3D-simulering; Passform;

  Sammanfattning : Utöver att betrakta ett plagg i statiskt tillstånd, erbjuder moderna programvaror för virtuella avprovningar möjligheten att animera den digitala provmodellen. Genom att kombinera denna teknologi med passformsbedömning i rörelse, undersöker studien ett område som ännu inte undersökts i tidigare forskning: likheter och skillnader mellan fysiska och virtuella dynamiska avprovningar. LÄS MER

 3. 3. Den svenska textilbranschens väg mot en cirkulär ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Alva Hägerström; [2021]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; incitament; re:applikationer; samarbete; textilier; återanvändning;

  Sammanfattning : Sverige konsumerar idag som om det finns betydligt mer resurser än vad som faktiskt finns tillgängligt på vår jord och textil är den femte högsta kategorin när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Detta har politiker bland annat inom Sverige och på EU-nivå fått upp ögonen för och har tagit fram handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Fibres from agricultural hemp waste

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ella Kärkkäinen; Åsa Älgbrant; Simon Kronberg; [2021]
  Nyckelord :Hemp fibres; hemp residue; unretted hemp; nonwoven hemp;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for natural fibres in the textile industry as a consequence of the negative impact of the industry on the environment. Svensk Hampaindustri (SHI) is currently growing hemp in Sweden for its seeds. This leaves residue in the form of hemp stems that could be processed for textile products. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER