Sökning: "textila material"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden textila material.

 1. 1. Från textil soldatutrustning till garn : En studie av möjligheter till mekanisk återvinning och garnspinning av klädesplagg från FMV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Monica Ha; Johanna Bångsbo; [2020]
  Nyckelord :mechanical recycling; recycled fibers; yarn spinning; open-end spinning; shredding; rotor spinning; friction spinning; short fibers; Mekanisk återvinning; återvunna fibrer; garnspinning; open-end spinning; rivning; rotorspinning; friktionsspinning; korta fibrer;

  Sammanfattning : Varje år kasserar Försvarets materielverk (FMV) en stor mängd av soldatutrustning av textil. Den textila soldatutrustningen kasseras med anledning att den inte längre går att laga eller har förlorat sin funktion och skickas därmed till förbränning. LÄS MER

 2. 2. Lämpliga material för textila kärlimplantat : Kartläggning av kliniskt dokumenterade alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Ljungberg; Amanda Martvall; [2020]
  Nyckelord :blood vessels; biocompatibility; FDA; compliance; vascular implants; synthetic polymers; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft; blodkärl; biokompatibilitet; FDA; komplians; kärlimplantat; syntetiska polymerer; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla bypass-operationer leder till att kärlimplantaten slutar fungerar inom ettårs tid. En anledning till detta är bildandet av ogynnsam vävnad som sker i form av ärrbildning efter implantationen. Ärrvävnaden orsakar nya förträngningar vilket leder till ett försämrat blodflöde. LÄS MER

 3. 3. Textila material av bananavfall : En undersökning om för- och nackdelar för bananavfall som textiltmaterial i modebranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Hamp; Emelie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Banana fibers; Natural fiber; Banana waste; Food waste; Banana farming; Sustainability; Sustainable Development; Innovative material; Environmental friendly textile; Banana fabric; Banana textile; The Sustainable Development Goals; The 2030 Agenda; Sustainable fashion; Innovative textiles; Resource saving; Resource reuse.; Bananfiber; Naturlig fiber; Bananavfall; Matavfall; Bananodling; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Innovativt material; Miljövänlig textil; Banantyg; Banantextil; Globala målen; Agenda 2030; Hållbart mode; Innovativa textilier; Resursbesparing; Resursåteranvändning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker för- och nackdelar med textilier gjorda av bananavfall applicerat inom modebranschen. Studien granskas ur ett miljöperspektiv med ett fokus utifrån mål 12: Hållbarkonsumtion och produktion från de Globala målen. LÄS MER

 4. 4. Naturlig färgning : En studie om hur vi kan färga textiler med produkter från hushållet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Amanda Rosquist; [2020]
  Nyckelord :Naturlig färgning; växtfärgning; sociokulturellt perspektiv; slöjd;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur olika material i hushållet kan ge infärgning av textila material samt textilernas tvättbarhet. Resultatet av studien är utifrån insamlad empiri diskutera kunskap om naturlig färgning och även hur det kan användas samt läras ut i skolslöjden. LÄS MER

 5. 5. Annars är vi dödens! : En studie om förutsättningar för samarbete med nyastartup företag för omställning till cirkulär ekonomiinom textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samer Issa; Marcus Konac; [2020]
  Nyckelord :Textilindustri; linjär värdekedja; cirkulär affärsmodell; hållbarhet; cirkulär ekonomi; triple bottom line; startup företag; etablerade företag; samarbete.;

  Sammanfattning : Dagens textilindustri präglas av en linjär värdekedja och har visat sig orsaka en av världens största negativa miljöpåverkan. I en alltmer växande befolkning och mellanklass ökar efterfrågan på klädprodukter, vilket sätter stor press på utbudet inom textilindustrin som i sin tur exploaterar mer råvaror och material samt orsakar föroreningar i naturen. LÄS MER