Sökning: "textile waste"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden textile waste.

 1. 1. Sustainable and Circular Business Models: Textiles in West Africa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Björkdahl; [2022]
  Nyckelord :sustainable business models; circular economy; West Africa; ECOWAS; business model innovation; textile and clothing industry; secondhand clothing; textile waste; sustainable business model pattern taxonomy; 45 SBM patterns; modèles d affaires durables; économie circulaire; Afrique de l Ouest; CEDEAO; innovation de modèle d affaires; industrie du textile et de l habillement; vêtements d occasion; déchets textiles; taxonomie des modèles d affaires durables;

  Sammanfattning : West Africa’s textile and clothing (T&C) industries have persevered through the decline following the economic liberalization policies in the 1980s. This thesis seeks to explore the sustainable and circular business models which exist in the West African region. LÄS MER

 2. 2. Logistik för textilavfall inom Röda Korset : En analys av ekonomiska och miljömässiga aspekter

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Ranung; [2022]
  Nyckelord :Textile management; re-use; cost-benefit analysis; material recycling; textile waste; Textil; återanvändning; materialåtervinning; avfall; kostnads-nyttoanalys; logistik;

  Sammanfattning : Varje år slänger svenskar nära 6 kg textil direkt i sitt restavfall, varav 60 procent ofta är i skick att fortsätta användas. I ett resursintensivt samhälle med alltmer sinande resurser är åtgärder för att minska textilkonsumtionen avgörande. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär design hos svenska modeföretag : cirkulära designstrategier och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonia Braska; Mikaela Hellgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular design; circular design strategies; cirkulär ekonomi; cirkulär design; cirkulära designstrategier;

  Sammanfattning : Textil- och modeindustrin är en av de mest miljöförorenande industrierna i världen, med dess resursintensitet och stora mängd producerat avfall. De senaste åren, med start från år 2000 har klädproduktionen fördubblats, medan det genomsnittliga antalet gånger plagget används innan det slängs har minskat. LÄS MER

 4. 4. Weaving a Story of Collaboration: The Case of the New Cotton Project : A Circular Business Ecosystem working towards a Circular Economy in the Fashion and Textiles Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Delphine Froment; Marianna Siljander; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Collaboration; Fashion and Textiles Industry; Circular Business Ecosystem; Circular Business Model; Textile Waste; Textile Recycling; Innovation; Theory of Collaborative Advantage;

  Sammanfattning : The fashion industry is ranked as the fourth most environmentally harmful industries in the world. A main cause being the overruling destructive model of take-make-dispose that maintains our reliance on virgin materials. Academia and European Union policymakers believe the Circular Economy is a more sustainable alternative to this linear model. LÄS MER

 5. 5. Exploration of blockchain technology in the Swedish textile recycling industry : Opportunities and challenges for traceability

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Vendela Dorf; Amanda Jonsson; Aadit Dalal; [2022]
  Nyckelord :Swedish textile recycling industry; circular economy; blockchain technology; traceability technologies; circular supply chain management;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore the potential of technologies for traceability within the Swedish textile recycling industry. This study further aims to investigate the status of information collection and management in the textile recycling industry and the factors which are affecting the implementation of different traceability technologies, such as blockchain technology. LÄS MER