Sökning: "textilindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet textilindustrin.

 1. 1. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur inom Textilindustrin - En kvantitativ analys av förändringar gällande kapitalstrukturen inom fem utvalda bolag mellan år 2008 och 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Karl Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; pecking order teorin; trade-off teorin; Sverige; textilindustrin; H M; MQ; Ellos; Nelly; Gina tricot; pilotundersökning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Textilindustrin står inför ett paradigmskifte där marginalerna blirmindre, och den klassiska konfektionshandeln ser idag inte likadan ut som den gjorde förr.Aktörer inom industrin måste kämpa mer för att bibehålla dess marginaler och de senaste 2decennierna har den svenska klädindustrin i jämförelse med resten av sällanköpshandelnpresterat sämre. LÄS MER

 3. 3. Tryggad försörjning av textil : Svensk ekonomisk beredskap av textil 1972-1984

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sofi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Soft loans; civil defense; Ekonomisk beredskap; Beredskapsplanering; Försvarsberedskap; Industriell beredskap; Statliga subventioner; Avskrivningslån; Beredskapslån; Försörjningstrygghet; Svensk textilindustri; Försörjningsgrad av textil; Civilt försvar; Civil beredskap; Krigsberedskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur det system för ekonomisk beredskap som utvecklades iSverige inbegrep den inhemska textilindustrin. Uppsatsen beskriver om och på vilket sätt dennaindustri subventionerades av statliga medel. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionens vara eller icke vara – Kan klädbranschen någonsin bli hållbar? : En kvalitativ studie om svenska outdoorföretags möjligheter att forma hållbara konsumtionsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Lidén; Elvira Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara affärsmodeller; hållbar konsumtion; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Vår globala population växer och resursanvändandet och konsumtionsnivåerna accelererar i takt med en ökad ekonomisk aktivitet. Frågan kring konsumtionens miljömässiga och sociala implikationer har på ett sällan skådat sätt lyfts in i vår vardag, och det blir för oss människor allt tydligare att faktumet att fortsätta förbruka materiella resurser i denna takt inte längre är ett alternativ för en hållbar framtid. LÄS MER

 5. 5. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER