Sökning: "textilindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet textilindustrin.

 1. 1. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 2. 2. Från tejp till tyg : en studie om hur processer utvecklatsför att tillverka tyg av reflextejp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Anonsen; Göran Jansson; [2020]
  Nyckelord :reflective tape; multilayer yarn; polymeric materials; shredding; twisting; heat fixation; reflextejp; flerskiktsgarn; polymera material; strimling; tvinning; värmefixering.;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att konstruera utrustning för att strimla, tvinna och fixera en flerskiktsfilm i form av reflextejp med avsikten att tillverka garn av den strimlade tejpen där garnet slutligen stickas och vävs till tyger. Avsikten är inte att utveckla reflexgarn eftersom existerande metoder finns för detta, utan att undersöka om garntillverkning från filmmaterial, eller i en förlängning, andra tvådimensionella material lämpar sig för garnproduktion. LÄS MER

 3. 3. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 4. 4. Obstacles in the textile upcycling chain, a case study of the communication between small-scaled upcycling actors and their processes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Aguilar Johansson; Andrea Runstrand; [2020]
  Nyckelord :Upcycle; Remanufacturing; Textile Waste Management; Communication Tools; Reversed supply chain; Closed loop systems; Sorting; Återbruk; Textilindustri; Hållbar produktion; Kommunikationsverktyg; Småskalig;

  Sammanfattning : Upcycling of textiles is a well-known method to remake worn textiles and decrease the environmental impact coming from the textile industry. Many fast fashion companies have tried to implement upcycling in their own textile value chains to become more circular. LÄS MER

 5. 5. Nearshoring : motiv och barriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Sandquist; Kajsa Lindström; Isabelle Alm; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Clothing industry; Västra Götaland; Motives; Barriers; Segment; Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Klädbranschen; Västra Götaland; Motiv; Barriärer; Segment;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka motiv samt barriärer svenska klädföretag ser rörande sina sourcing beslut, med fokus på nearshoring och farshoring. Vidare undersöks även hur dessa motiv och barriärer skiljer sig åt beroende på vilket segment klädföretaget inriktar sig på. LÄS MER