Sökning: "textilkonstnärer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet textilkonstnärer.

 1. 1. Gränsöverskridande uttryck i textilkonst - En jämförande studie av två feministiska textilkonstnärer från skilda tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Andersson; [2015-01-02]
  Nyckelord :Globalization; textile art; feminism; craftivism;

  Sammanfattning : Similar to work of the feminist movement in the seventies, you nowadays can see an increased level of textile art expressions with feminist standpoints. In this thesis I compare two textile artists from each time period. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk och rättvis textilkonst? : En studie i hur svenska textilkonstnärer förhåller sig till ursprunget och produktionen av deras textila naturmaterial.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Estetiska avdelningenFilosofiska fakulteten

  Författare :Sanna Wennermark; [2012]
  Nyckelord :Textilkonst; textilkonstnär; textilindustri; ekologisk; rättvisemärkt; miljö.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på och beskriva vilken medvetenhet som finns hos svenska textilkonstnärer när det kommer till produktionen av de textila naturmaterialen bomull, lin, silke och ull. Mina frågeställningarär hur svenska textilkonstnärer förhåller sig till ursprunget och produktionen i införskaffandet av deras textila material, samt hur de förhåller sig till ekologiskt respektive rättvisemärkt material i relation till sitt skapande. LÄS MER