Sökning: "textilt återbruk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden textilt återbruk.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. Textilt återbruk : En studie om elevers och lärares attityder till hållbar utveckling i textilslöjden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :textilslöjd; textilt återbruk; hållbar utveckling; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka textillärares och elevers reflektioner kring textilt återbruk i vardagen och i textilslöjden. Textilt återbruk är ett begrepp som används i samband med att begagnade kläder och textilier återanvänds till nya produkter. LÄS MER

 3. 3. Weave Weave - Vävda ytor i rum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Jennie Sundin; [2014-09-18]
  Nyckelord :trasmatta; trasväv; återbruk; textilt spill; textil i rum; väv; vävda ytor; textilt måleri; experimentiell väv; ragrug; ragweave; upcycling; textile waste; textile in spaces; weaving; woven surfaces; textile painting; experimental weaving; fabric works;

  Sammanfattning : .... LÄS MER