Sökning: "textilt hantverk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden textilt hantverk.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Upp till kamp med nål och tråd : Om kvinnligt kodade textiltraditioner genom hantverksaktivism idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Viktoria Olsson; [2018]
  Nyckelord :craft; needlework; textile; craftivism; activism; hantverk; handarbete; textil; hantverksaktivism; aktivism;

  Sammanfattning : Due to a personal interest in textile craft, my own experience as a knitter in combination with studies in integrated conservation and gender studies as a subsidiary subject this research was done as my thesis in integrated conservation. With the purpose to study textile craft traditions as a feminine part of the intangible cultural heritage in todays society with focus on craftivism, a questionnaire study was done. LÄS MER

 3. 3. Det här skulle jag kunna ägna ett liv åt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Katrin Mattiasson; [2016-08-19]
  Nyckelord :konsthantverk; textilkonst;

  Sammanfattning : Den här texten handlar om ettexamensarbete med stoppade strumpor. Bakgrunden till arbetet var funderingar kring textilens värde idag och förr. Syftet var att utforska görandet.Målet med arbetet var att skapatextila objekt och en rytmisk film. LÄS MER

 4. 4. SELF CONTROL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ELLEN DYNEBRINK; [2014]
  Nyckelord :Kontroll; material; material; performativitet; normkritisk; textildesign; ; tid; inkluderande; textilt hantverk;

  Sammanfattning : SELF CONTROL är ett undersökande examensarbete i textildesign. Med en textil hantverksmetod undersöker jag mötet mellan kontroll, tidsåtgång och material. Detta med utgångspunkt i en feministisk diskurs. LÄS MER

 5. 5. SELF CONTROL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ELLEN DYNEBRINK; [2014]
  Nyckelord :SELF CONTROL; material; performativitet; normkritisk; textildesign; tid; inkluderande; textilt hantverk;

  Sammanfattning : SELF CONTROL är ett undersökande examensarbete i textildesign. Med en textil hantverksmetod undersöker jag mötet mellan kontroll, tidsåtgång och material. Detta med utgångspunkt i en feministisk diskurs. LÄS MER