Sökning: "textmeddelande SMS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden textmeddelande SMS.

 1. 1. Understanding the 'mess' in text messages : An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2016]
  Nyckelord :misunderstanding; short message service SMS ; humor; social media; cross- platform sharing; Pinterest; missförstånd; textmeddelande SMS ; humor; sociala medier; Pinterest;

  Sammanfattning : The concept 'mess-understanding' has circulated in online media and is so prevalent that it is now included in the Urban Dictionary. The folk concept of mess-understandings is a pun for misunderstandings arising in an online media context. LÄS MER

 2. 2. SMS-lån : - Snabba cash genom ny teknik eller ett textmeddelande rakt in i skuldfällan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristin Johansson; [2014]
  Nyckelord :SMS-lån; snabblån; effektiv ränta; kreditkostnad; ocker;

  Sammanfattning : Denna uppsats skildrar det omdebatterade och relativt nya institutet SMS-lån. Texten skall ses som en diskussion kring huruvida tjänsten är att betrakta som ocker eller ej samt till vilken grad kreditgivarna efterlever de regler och riktlinjer som finns. LÄS MER

 3. 3. Media, IT och IKT i undervisningen : Främjande eller hämmande?

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jane Olsson; [2011]
  Nyckelord :Media; IT; IKT; högstadielärare; kunskapssyn; skriftspråk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad lärare och pedagoger anser om effekterna av media, IT och IKT i undervisningen. Främjar eller hämmar det elevernas kunskapsinhämtande och vilken påverkan har den tekniska tillgången på elevernas skriftspråk, det vill säga hur mycket påverkas eleverna av det språk som förekommer i andra informella kontexter så som textmeddelande (sms) via telefonen, bruket av chattspråk samt de bloggsidor som de regelbundet besöker. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av webbaserat SMS-system med Bluetooth teknik : Jämförelse mellan programspråk för Bluetooth applikation i Windows XP

  Kandidat-uppsats, Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Johan Holm; [2009]
  Nyckelord :ASP.NET; C#; Bluetooth; Blåtand; Java; JSR-82; XML; ASP.NET; C#; Bluetooth; Blåtand; Java; JSR-82; XML;

  Sammanfattning : Behovet av tillgänglighet på kommunikation innebär att vi idag har krav på att meddelanden som skrivs över webben inte bara når oss via en dator utan även till våra mobiltelefoner. Målet med examensarbetet har varit att genom litteraturstudie och intervjuer konstruera ett webbaserat SMS-system som kan användas till att sända SMS textmeddelande till en godtycklig mobiltelefonenhet. LÄS MER

 5. 5. Förenklad textinmatning på mobila enheter med hjälp av kontextbaserad språktolkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för systemteknik

  Författare :Anders Jensen; [2005]
  Nyckelord :Informationsteknik; textinmatning; sms; mobiltelefon; kontextmodellering; textmeddelande; begränsad knappsats; språkmodellering; viterbiavkodning; Informationsteknik;

  Sammanfattning : The number of text messages sent from mobile phones, has increased dramatically over the last few years. Along with that, we are witnessing a lot of new mobile portal services currently being developed. Many of these services rely on an ability to input text efficiently. LÄS MER