Sökning: "textredigering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet textredigering.

 1. 1. Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter : En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Nyberg; Jennifer Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Digital writing; handwriting; editability; spelling; middle school; motivation; writers.; Digitalt skrivande; skrivande för hand; textredigering; rättstavning; mellanstadiet; motivation; skribenter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. LÄS MER

 2. 2. Att förstå förkortningar : En studie om hur associationer och textsammanhang kan underlätta för lärande, förståelse och minne vid läsning av en initialism- och akronymtät text

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lina Luthman; [2020]
  Nyckelord :Abbreviations; cognition; memory; comprehension; learning; readability; Förkortningar; kognition; minne; förståelse; lärande; läsbarhet;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i textdesign som bygger på ett uppdrag från Energy Evolution Center. Tillsammans med Mälardalens högskola har Energy Evolution Center tagit fram en metodhandbok för mätning och verifiering av energiprestanda som ännu inte är utgiven. LÄS MER

 3. 3. Bärbar dator eller datorplatta, när eleven själv får välja

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Lennartsson; [2016]
  Nyckelord :Appropriera; artefakt; bärbar dator; datorplatta; medierade verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt BakgrundFör elever som är i behov av stöd kan ett digitalt verktyg underlätta skrivprocessen. I dag har dessa verktyg blivit ett naturligt inslag i den svenska gymnasieskolan och kan bli ett viktigt redskap i skolarbetet. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i internationella miljöer : En studie av arbetet med att överbrygga skillnader i matematikundervisningen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Lönn; [2013]
  Nyckelord :Discourse; Differences in mathematics education; Text editing; International education; Sociocultural; Student problems; Diskurs; Internationell undervisning; Skillnader i matematikundervisningen; Skrivsätt; Sociokulturell; Uppgiftstyper;

  Sammanfattning : This study investigates the difficulties that may arise for students as a consequence of differences that exist in mathematics education between different educational systems. The questions asked are when and why difficulties as a consequence of differences in writing or types of student problems may arise and in which way teachers and students attend to these difficulties. LÄS MER

 5. 5. Distribuerat generiskt ramverk för simultan textredigering via HTTP(S)/JSON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/PELAB - Laboratoriet för programmeringsomgivningar

  Författare :David Granqvist; [2011]
  Nyckelord :Samarbete; textredigering; parprogrammering; HTTP; JSON; operationstransform; COT; GOT; dOPT; distribuerade system;

  Sammanfattning : Denna rapport visar hur man kan designa ett generiskt ramverk över HTTP/JSON för textredigerings-/programmerings-samarbete över internet. Ramverket implementeras i form av en server, en webbklient och ett insticksprogram i en textredigerare. LÄS MER