Sökning: "textrullar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet textrullar.

  1. 1. TEXTENS BETYDELSE PÅ IKONER. Betraktarens syn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Lisbeth Petersson; [2019-06-17]
    Nyckelord :fornkyrkoslaviska; ikon; ikontexter; textförståelse; textrullar;

    Sammanfattning : Mitt syfte är att dels undersöka om dagens kyrkobesökare i ortodoxaförsamlingar i Halmstad förstår ikonens text dels att själv undersöka om texteni fem textrullar på fem olika ikoner motsvarar det budskap, som ikonen visar.Jag vill även undersöka om texten finns i Bibeln och från vilken bibeltexttexten är hämtad. LÄS MER