Sökning: "textuella drag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden textuella drag.

 1. 1. INFLUENCERN 2.0 – FRÅN REELL TILL VIRTUELL - En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Karlsson; Hanna Lööf; [2019-07-01]
  Nyckelord :Virtuella influencers; Miquela Sousa; Lil Miquela; Instagram; självpresentation; Goffmans dramaturgiska perspektiv; inraming; personlig; fasad; persona;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur den virtuella influencern Miquela Sousas persona tar form på det sociala mediet Instagram.Teori: Det teoretiska ramverket består av Goffmans dramaturgiska perspektiv samt visuella verktyg för innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Vad var det egentligen jag läste? : En studie om förekomsten av fyra läsförståelseprocesser i lågstadiets arbetsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Janina Kalm; [2016]
  Nyckelord :Läsebok; arbetsbok; läromedelsanalys; läsförståelse; läsförståelseprocesser; didaktiskt receptionsteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra läseböcker och arbetsböcker för årskurs 3 analyserats för att undersökahur fördelningen mellan Skolverkets fyra läsprocesser ser ut i de frågor som ställs i relationtill texten samt vilka frågetyper som förekommer. Processerna ställer krav på läsaren att 1.Hitta efterfrågad information 2. LÄS MER

 3. 3. Begripliga webbtexter : En undersökning av begripligheten i Sollentuna kommuns webbtexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Karin Lindquist; [2016]
  Nyckelord :begriplighet; webbtext; Sollentuna kommun; textanalys; systemisk-funktionell lingvistik; pragmatisk textsyn;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyserar jag några av texterna på Sollentuna kommuns webbplats. Syftet är att undersöka begripligheten i texterna. Jag har låtit en fokusgrupp läsa och diskutera hur de upplever fyra webbtexter. Utifrån gruppens synpunkter har jag gjort en textanalys. LÄS MER

 4. 4. Den lyxiga livsstilsrepresentationen i svenska Elle

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hermine Sammarcelli Bond; Maja Stockwell; [2015]
  Nyckelord :Livsstil; Lyx; Elle; fantasi; dröm; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att identifiera och analysera den fantasi som råder kring en lyxigare och exklusivare livsstil, vilken presenteras och reproduceras i livsstilssektionen i modemagasinet Elle. Det har gjorts ett urval av det mest representativa redaktionella material liksom reklam, från novemberupplagan 2014, vilka får representera den ”lyxiga prägel” som framkommer i livsstilssektionen i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Toppbetyg i svenska : – En studie av kopplingen mellan textkvalitet och högsta betyg i svenska över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Bratt; [2014]
  Nyckelord :Elevtext; Nationella prov; Gymnasieskola; Textanalys; Textkvalitet; Bedömning;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras textuella drag i elevtexter som bedömts med högsta betyg på de nationella proven i svenska på gymnasiet. Proven som undersöks är från tre olika år; 1996, 2003 och 2013. Syftet är att se om det finns förändringar över tid bland de textuella drag som kan kopplas till kvalitet. LÄS MER