Sökning: "thérése"

Visar resultat 1 - 5 av 3440 uppsatser innehållade ordet thérése.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Stressnivåer hos svenska universitetsstudenter : En undersökning av dess samspel mellan kön, programval och prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lovis Bark; Therese Törnblad; [2024]
  Nyckelord :Stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kön, studieprogram och upplevd prestationsångest, predicerar studenters stressnivåer. Tidigare forskning har indikerat att studenter inom högpresterande program, som  psykolog- och läkarprogrammet, uppnår högre nivåer av stress, jämfört med den övriga populationen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar lärares beslut om användning av läxor inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Therese Nilsson; Vera Miltén; [2024]
  Nyckelord :Homework in mathematics; parent involvement in homework; primary mathematics homework; primary school; teaching in mathematics.;

  Sammanfattning : Homework in mathematics is a well-debated subject and can affect young children’s everyday life. This paper aims to investigate teachers' decisions regarding mathematics homework using the question “Which factors influence teachers in using homework in mathematics?” through an analysis of the existing research. LÄS MER

 4. 4. Kan tron på en rättvis värld predicera tillfredställelse med livet? : En undersökning om förhållandet mellan tron på en rättvis värld och tillfredställelse med livet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Pedersen-Backman; [2024]
  Nyckelord :tron på en rättvis värld; tillfredställelse med livet; BJW; SWLS; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om studenters tro på en rättvis värld (BJW) kan predicera deras subjektiva tillfredställelse med livet. Två frågeställningar formulerades, ”Kan Generell BJW predicera tillfredställelse med livet?” samt ”Kan Personlig BJW predicera tillfredställelse med livet?”. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER