Sökning: "thailand jämställdhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden thailand jämställdhet.

 1. 1. Mannens erfarenheter av papparollen som stöd för sjuksköterskan inom barnhälsovårdens föräldrastöd : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Anderberg; Mimmi Moser; [2019]
  Nyckelord :Experience; father; father role; gender role; gender theory; Barnhälsovård; erfarenhet; genusteori; upplevelse; papparoll;

  Sammanfattning : Pappan är central för barnets utveckling, men kunskap och förståelse kring pappans erfarenheter av sin roll saknas. Syftet med litteraturstudien var att utforska och beskriva mannens erfarenheter av sin roll som pappa till barn under sex år. LÄS MER

 2. 2. In a House There Are No Hours – a Comparative Study of the Regulation on Working Time for Domestic Workers in Thailand and Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Lundmark; [2014]
  Nyckelord :labour law; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper explores the extent to which working time legislation in Thailand and Sweden protects the right to decent working time for domestic workers. This is examined through a comparative analysis of the national working time legislation in the two countries and the parameters of decent working time established in international labor law. LÄS MER

 3. 3. Women of Thailand : A minor field study about how nine women in urban and rural areas of Thailand look at their lives in the area of education, gender equality and influence in society, from a democratic perspective.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Socialantropologi

  Författare :Malin Westman; [2010]
  Nyckelord :Social Anthropology; women; democracy; gender equality; education; influence; political commitment; Thailand; Socialantropologi; kvinnor; demokrati; jämställdhet; utbildning; inflytande; politiskt deltagande; Thailand;

  Sammanfattning : This study is based on a field study carried out in Thailand during November and December 2009. The material is based on in-depth interviews with nine women that live in the northern parts of Thailand. Seven of them belong to the Karen minority group. LÄS MER