Sökning: "thailand kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden thailand kommunikation.

 1. 1. Grottolyckan i Thailand : en kvalitativ innehållsanalys utifrån rapporteringen om grottolyckan i Thailand

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nada Oda; Camilla Åkerlind; [2020]
  Nyckelord :Journalistik; medialiseringstekniker; Sydsvenskan; Aftonbladet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Camilla Åkerlind och Nada Oda Titel: Grottolyckan i Thailand - En kvalitativ innehållsanalys av utifrån rapporteringen av grottolyckan i Thailand Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, HT19. I denna uppsats ämnar vi att undersöka hur journalister konstruerar och rapporterar om händelser som sker runt om i världen utifrån medielogik. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kommunikation med barn med autism : en intervjustudie i Thailand

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Jarneklo; Veronika Lannerbäck; [2017]
  Nyckelord :Autism; Barn; Kommunikation; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund Autism är en livslång komplex funktionsnedsättning i nervsystemet som påverkar hur personen kommunicerar och beter sig mot andra människor. Kommunikationen hos barn med autism ser väldigt olika ut, det barnen har gemensamt är deras bristande förmåga att uttrycka sig samt deras bristande språkförståelse. LÄS MER

 3. 3. Behovet alltid större än möjligheterna : En fallstudie av de drabbade kommunernas kriskommunikation i samband med branden i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefine Burman; Linnea Hosten; [2015]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Management; Natural Disaster; Strategic Communications; Media Content; Media Logic; Organizational Communication; Social media; Forest fire Västmanland; Kriskommunikation; Krishantering; Naturkatastrof; Strategisk kommunikation; Medieinnehåll; Medielogik; Organisationskommunikation; Sociala medier; Skogsbranden Västmanland;

  Sammanfattning : The tsunami in Thailand in 2004, 9/11 and hurricane Katrina in New Orleans 2005 are all reminders that no organization is immune to crises, which also means that all organizations should be prepared and know how to handle a crisis if one was to occur. A case study has been conducted, on a crisis regarding a fire that occurred on the 31st of July 2014 in Västmanland, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Thailand : ”Kom dit, gör vinst, stick därifrån, hitta en ny kustremsa”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lina Nielsen; Amanda Hansson Lindh; [2015]
  Nyckelord :Turism; Massturism; Thailand; Påverkande variabler;

  Sammanfattning : Denna studie har sin grund i en delad uppfattning kring destinationen Thailand. Intresset kring att studera bilden av Thailand väcktes genom att vi författare har en positiv respektive en negativ bild av destinationen. Diskussioner kring ämnet skapade vidare önskemål om att undersöka ämnet närmare. LÄS MER

 5. 5. The Adoption of Social Media in Nonprofit Organizations : The Case Study of the United Nations Country Team in Thailand

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sinta Panyam; [2014]
  Nyckelord :social media for NGOs; new media; nonprofit organizations; social media; Facebook; Twitter; Social Media Strategies; digital sphere.;

  Sammanfattning : The study examines the role of social media in non-profit organizations using the case study from the United Nations Development Programme (UNDP) in Thailand Country office. As Social media become a significant channel to raise the visibility and promote the work of the organization. LÄS MER