Sökning: "that"

Visar resultat 11 - 15 av 196148 uppsatser innehållade ordet that.

 1. 11. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 12. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 3. 13. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 4. 14. WOMEN’S POLITICAL EMPOWERMENT FROM THE INTERNATIONAL ASSISTANCE PERSPECTIVE. A Quantitative Large-N Study of ODA Recipient Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ana Japaridze; [2021-11-23]
  Nyckelord :international assistance; bilateral aid; DAC donors; women’s political empowerment;

  Sammanfattning : Promoting gender equality and closing the persisting gender gap is critical for achieving wide-ranging global objectives and sustainable development for all. One of the key domains in achieving gender equality is women’s political empowerment, which shows the least and slowest progress among all domains, even within the European Union. LÄS MER

 5. 15. Decentralization - a route towards gender balance in municipal politics? Decentralization and wider women representation in municipal assemblies: evidence across countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lali Dvali; [2021-11-23]
  Nyckelord :Women s political representation; fiscal decentralization; municipal level; gender and politics;

  Sammanfattning : This paper explores the relationship between the level of decentralization and women's political participation in local politics. Using the OLS regression analysis I ask whether fiscal decentralization fosters more gender-balanced politics at the municipal level and whether the quality of public service serves as a mechanism through which the relationship works. LÄS MER