Sökning: "that"

Visar resultat 6 - 10 av 196322 uppsatser innehållade ordet that.

 1. 6. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers view their development ofprofessional digital competence on the basis of a digital mapping tool and aplatform designed for the purpose and on the basis of the issues; how do you, withthe help of a digital mapping tool, facilitate and design learning for teachers todevelop professional digital competence (PDC) and how can you, with the help oflevel divisions in a digital mapping tool and together with teachers, facilitate anddevelop learning for teachers? The overall conclusion and key findings are that theparticipants in the study view positively, both the mapping tool and the platform’spotential to help them develop professional digital competence. To answer thepurpose, a combination of methods have been used, such as design-based researchand participatory design. LÄS MER

 2. 7. Faculty Reflections on University Information Security Policy

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Dyrendahl; [2021-11-30]
  Nyckelord :Cybersecurity; employee compliance; information security policy; protection motivation theory; deterrence theory; neutralization theory; university;

  Sammanfattning : Employee noncompliance of information security policy (ISP) is causingorganizations more and more money in the battle against cybersecurity threats. Threepopular theories within employee compliance and ISP research were used to createa conceptual framework to help explain the employees’ reflections, namely:protection motivation theory, deterrence theory and neutralization theory. LÄS MER

 3. 8. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 4. 9. Satisfaction on an open online learning platform in Bangladesh An exploratory study on the learner's satisfaction on the perceived ease of use and perceived usefulness of an open online learning platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Syeda Mahjabin Ahmed; [2021-11-29]
  Nyckelord :Open online learning; online learning in a developing country; learning satisfaction;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the satisfaction factors that affect the perceived ease of useand perceived usefulness of an open online learning platform from the perspective ofboth end-users, the learners and the organizers. This study will represent a picture ofthe open online learning platform's current status and future implications forimprovements. LÄS MER

 5. 10. Hantverkarens sinnliga erfarenheter - en källa till fördjupad hantverkskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :John Ingolf; [2021-11-29]
  Nyckelord :Craft science; tacit knowledge; sensory experiences;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bygghantverk180 hp2021.... LÄS MER