Sökning: "the 1980s"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade orden the 1980s.

 1. 1. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 2. 2. Psykosomatiska symtom. En studie om barns upplevda tillit till föräldrar i förhållande till psykosomatiska symtom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Tarberg; Annica Wedenhjelm; [2019]
  Nyckelord :psykosomatiska symtom; upplevd tillit; föräldrar-barn relation; barn ungdomar; skilda föräldrar;

  Sammanfattning : Psykosomatiska ohälsosymtom har fördubblats hos barn och unga i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Psykisk ohälsa kan ge konsekvenser tidigt i livet såsom försämrade skolresultat, och även allvarliga konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Konservatism : En trolös ideologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Konservatism; Conservatism; New Conservatism; Categorisation; Kategorisering;

  Sammanfattning : This work focuses on a different categorisation of conservatism. A historical timeline-based categorisation which divides Conservatism into three different parts. The first part is called “Classical Conservatism”, this ideology was primarily used as a reaction to liberal radicalism from 1789-1880 and beyond. LÄS MER

 4. 4. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the political debate on citizenship testing in Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nora Lindström; [2018-06-12]
  Nyckelord :engelska; SIK; citizenship testing; language testing; civic integration policy; immigration; political discourse; UK; Sweden; Europe;

  Sammanfattning : In recent decades, more and more countries in the Western world have introduced higher requirements on language and civics skills for the granting of citizenship. This tendency has been referred to by Joppke (2007) as ‘the civic integration policy trend’. LÄS MER