Sökning: "the 24 7 society"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden the 24 7 society.

 1. 1. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ näringsdryck och postoperativt obehag : -En randomiserad studie vid gastric bypasskirurgi hos kvinnliga patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; Carbohydrates; Nausea; Pain; Preoperative nourishment; Protein; Gastric bypass; Kolhydrater; Illamående; Smärta; Preoperativ näring; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i dagens samhälle. Laparoskopiskt Gastric bypass (LGBP) utförs för att hjälpa personer med fetma till viktminskning och det är vanligt att dessa patienter upplever postoperativt illamående, buksmärta och huvudvärk efter ett operativt ingrepp. LÄS MER

 3. 3. A pilot study for a possible installation of Photovoltaic modules at The University of Havana : Bachelor's thesis in a field study in Havana, Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Elin Rahmqvist; [2018]
  Nyckelord :Photovoltaic modules; Cuba; Matlab; LCOE; Fotovoltaiska moduler; Kuba; Matlab; LCOE;

  Sammanfattning : In 2014 the Cuban government announced that 24% of the country’s generated electricity will come from renewable energy sources by 2030. In Cuba the emissions have drastically risen over the past decade due to the increasing amount of electricity demand. Today most of the generated electricity is produced by burning oil. LÄS MER

 4. 4. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isac Myrén Andersson; Frans Yttermyr-Sütt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av asfaltens egenskaper efter förbättrad konsistens - Mätningar med dynamisk skjuvreometer, DSR, på bitumen och asfaltbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Egzon Haxhibeqiri; Mohammed Mouhsen; [2017]
  Nyckelord :Bitumen; asfaltbruk; DSR; temperatursänkning; återvinning; föryngring; reologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sustainable achievement is the overall objective of all road building undertakings. An important part of this is recycling. Reclaimed asphalt is not only renewable but contains vast volumes of finite resources and the interest for the recycling modes of operation is on the rise. LÄS MER