Sökning: "the Bottom Billion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden the Bottom Billion.

 1. 1. Analysis of PFAS in ash from incineration facilities from Sweden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Dennis Wohlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of organohalogens that bioaccumulate in biota, have toxicological effects and are persistent in the environment. Because of the fluorinated carbon chain, PFASs are present in many household and industrial products. LÄS MER

 2. 2. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 3. 3. Financial Inclusion in the Age of FinTech: A multiple case study of FinTech companies’ role for financial inclusion in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vincent Thermaenius; Levi Östling; [2018-08-02]
  Nyckelord :financial inclusion; FinTech; business models; bottom of the pyramid; financial industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Building a circular economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Eray Eryilmaz; Simon Andersson; [2018]
  Nyckelord :Circular economy; Reuse; DfD; LCA; LCC.; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The construction sector is one of the biggest contributors to global CO2 emissions and buildings account for a significant part of the energy use in Sweden. Population growth in combination with economic development is putting more pressure on the environment, resulting in escalating consumption trends and larger quantities of raw material extraction. LÄS MER

 5. 5. Fattigdomsfällor i the Bottom Billion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Bergström; Freja Rahm; [2017]
  Nyckelord :Angola; the Bottom Billion; fattigdom; fattigdomsfällor; postkolonialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fattigdom har blivit vår tids problem att lösa. Det råder en global konsensus om att fattigdomen måste utrotas. Dock är alla inte överens om vägen dit eller vad som ska räknas som fattigdom. Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie på Angola vars syfte är att försöka förstå varför Angola förblir fattigt. LÄS MER