Sökning: "the CRC"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden the CRC.

 1. 1. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Nyckelord :European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. LÄS MER

 2. 2. Effects of heart rate-based exercise group training on cardiorespiratory capacity, body composition and self- reported depression among adolescents with mild to moderate depression - a 12 week randomized intervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lizette Fransholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical activity (PA) brings several health benefits on different levels in the body. Many adolescents do not reach the daily recommendations for PA leading to negative health consequences, both physiological and psychological, eg. depression. PA has been shown to prevent depression and can be used as part of the treatment. LÄS MER

 3. 3. L'accueil des mineurs non accompagns en France et en Sude : Un thme abordant la Convention internationale des droits de l?enfant, le processus d?asile et la dtermination de l?ge des MNA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Mineurs non accompagnés MNA ; la Convention International des droits de l’enfant CIDE ; accueil de réfugiés; détermination d’âge; asile; Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA ; Migrationsverket; théorie de la justice politique;

  Sammanfattning : Because of numerous armed conflicts there are a vast number of refugees around the world. Many of them are unaccompanied minors (UM), looking to seek asylum in Europe. However, the reception of these minors, as well as the decisions regarding asylum, differ between countries. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa som ett mellanbegrepp

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Ahmad Kullab; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnen är en av samhällets viktigaste delar och stater strävar efter att se till att varje barnsbehov tillgodoses och barnen får sina rättigheter. I Sverige finns det flera lagar som rör barnen,till exempel föräldrabalken, socialtjänstlagen (SoL) samt lagen med särskilda bestämmelserom vård av unga (LVU). LÄS MER

 5. 5. Effekten av inkorporering av barnkonventionen i Sverige

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Abdelrahman Mariam; [2022]
  Nyckelord :UN Convention on the Rights of the Child CRC ; social worker; children s participation;

  Sammanfattning : This is a qualitative study based on semi-structured, open interviews with three social workers whose tasks involve taking decisive decisions regarding children. The purpose of the study is to investigate social workers' experiences of the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law and how it affects their work after the incorporation of 2020. LÄS MER