Sökning: "the Congress"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden the Congress.

 1. 1. Beyond the Crisis: A Safe Haven Analysis : Empirical Insights into the Divergence of Gold and Bonds for Portfolio Hedging

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anthony Baugi; Eugene Zhang; [2024]
  Nyckelord :Gold; Bonds; Safe Haven; Hedging; US Treasury; Volatility; Covid; Portfolio Theory; Asset Dynamics; Fiscal Policy; Monetary Policy; Financial Crisis; Asset Management; Risk Management; Portfolio Risk;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the relationship concerning traditional safe haven assets, gold and US 10-year treasury bonds during periods of market instability, specifically during the economic concerns raised by the COVID-19 pandemic. It assesses the hedging and safe haven properties of these assets and their dynamic nature throughout two periods of unconventional monetary and fiscal policy measures by the Federal Reserve & US Congress respectively. LÄS MER

 2. 2. En modern porträttering av en levande myt : En tematisk analys av The New York Times från 2017 till 2023 kring UFO-fenomenet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anton Aldén; Magnus Bruhn; [2024]
  Nyckelord :UFO; UAP; Flying Saucers; Myth; Journalism;

  Sammanfattning : Over the last years the UFO-phenomenon has created considerable attraction in US-media. The reasons are twofold: 1) Since the fall of 2017 there has been an increased official acknowledgement of the phenomena 2) Several spectacular revelations have been publicized, both triggering a lager media coverage. LÄS MER

 3. 3. Women’s Political Representation during 2000–2021 : The Case of Mexico

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Vanessa Necevska; [2024]
  Nyckelord :Mexico; Theory of Representation; Political Representation; Women’s political Representation; Women in national legislation.;

  Sammanfattning : This qualitative case study focuses on the development of women’s political representation in national legislation, from 2000 to 2021 in Mexico. To examine the development of women’s political representation, this study will use Hanna Pitkin’s (1967) four interconnected diminutions of representation: formal, descriptive, substantive, and symbolic representation. LÄS MER

 4. 4. Vetenskapen vid vägskälet: En studie av sovjetisk vetenskapssyn vid trettiotalets början

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johannes Malmgren; [2023-09-19]
  Nyckelord :Nikolaj Bucharin; Boris Hessen; Sovjetisk vetenskap; borgerlig vetenskap; politisering; vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : At the Second International Congress of the History of Science in 1931, Soviet academics had a rare opportunity to present their view of science to an international audience. At this time, science was becoming an increasingly politicized endeavor in the Soviet Union. LÄS MER

 5. 5. Kristen lära i ljuset av en hindu Paramahansa Yogananda tolkar det Nya Testamentet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonas Albihn; [2023-07-13]
  Nyckelord :esoterism; kristenhet; bhagavad gita; karma; soteriologi; kristendom; hinduism; yoga; indien; reinkarnation; frälsning; bibeln;

  Sammanfattning : In this essay I enquire how a Hindu-reading of the Christian scriptures in the New Testament can form the understanding of the message of Jesus Christ and the Christian theology. More thoroughly I enquire the Hindu author and religious leader Paramahansa Yogananda’s commentary on the New Testament. LÄS MER