Sökning: "the Islamic Republic of Iran"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden the Islamic Republic of Iran.

 1. 1. Them vs Us - The ontological significance of identity and (in)security in the Cold Conflict between Iran and Saudi Arabia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Michael Abdullah; [2019-12-17]
  Nyckelord :Ontological security theory; Identity; Security; Conflict; Iran; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : In recent years, identity has become increasingly important within the field of International Relations and in studies of conflict. This has led to the widening of the field with the help of perspectives from the field of Psychology, and the emergence of ontological security theory (OST) where identity is a centrality. LÄS MER

 2. 2. Understanding Iranian Proxy Warfare: A Historical Analysis of the Relational Development of the Islamic Republic of Iran and Iraqi Insurgencies

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalte H. Handberg; [2019]
  Nyckelord :Iranian Foreign Policy; Proxy Warfare; Iraqi Civil War; Relational Identities; Constructivism; Critical Security Analysis; New Wars;

  Sammanfattning : In recent years, the IRI has managed to increase its influence in the Middle East. The strategic use of proxy warfare has played a central role as surrounding countries have become destabilised. LÄS MER

 3. 3. Re-imagining national struggle: Resistance narratives within the exiled Kurdistan Democratic Party of Iran

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Carl Bradshaw Thorell; [2019]
  Nyckelord :KDPI; political imaginations; identity processes; memory cultures; resistance narratives; social constructivism; Rasan; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2016 the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) decided to modify its resistance strategy towards the Islamic Republic of Iran (IRI). This study analyses political imaginations within the displaced KDPI community in Iraqi Kurdistan through a social constructivist paradigm and the methods of observations and interviews. LÄS MER

 4. 4. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Siavosh Bigonah; [2019]
  Nyckelord :Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. LÄS MER

 5. 5. Will I Ever Be Enough? : A Marxist Analysis of Women Protesting Obligatory Veiling in the Islamic Republic of Iran

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sanaz Ahmadi; [2018]
  Nyckelord :feminism; Marxism; radical feminism; Iran; hijab; Islam; women’s studies; Middle East; multimodal critical discourse analysis; feminism; Marxism; radikalfeminism; Iran; hijab; Islam; kvinnostudier; Mellanöstern; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The My Stealthy Freedom (MSF) movement on social media has garnered over 1 million likes on Facebook and continues to make headlines in major media outlets. The founder Masih Alinejad routinely speaks out against obligatory veiling in the Islamic Republic of Iran (IRI). LÄS MER