Sökning: "the Montevideo Convention"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden the Montevideo Convention.

 1. 1. STATING THE OBVIOUS? How do International Law theories on State and Belligerency recognition characterise the Islamic State?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Statehood; the Montevideo Convention; Recognition; the Constitutive Theory; the Declaratory Theory; Recognition of Belligerency; the Islamic State; ISIS; IS;

  Sammanfattning : The Islamic State has been described as one of the worst terrorist organisations in moderntimes. The United Nations Security Council has also put ISIS on the same terrorist resolutionas al-Qaeda. LÄS MER

 2. 2. Statehood and Climate Change-Induced Sea Level Rise

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Langborg; [2019]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the relation between climate change-induced sea level rise and the concept of statehood. The law on statehood is challenged in unprecedented ways as previously unthinkable scenarios become increasingly plausible. LÄS MER

 3. 3. Erkännandet av stater - om den svenska regeringens förhållningssätt till Palestina och Somaliland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Warvsten; [2019]
  Nyckelord :folkrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur erkännandet av stater regleras, både inom folkrättsliga och svenska internrättsliga sammanhang. Vidare undersöker uppsatsen hur den svenska regeringen har argumenterat i förhållande till erkännandefrågor. Detta sker genom att undersöka fallet Palestina och fallet Somaliland. LÄS MER

 4. 4. Erkännande av presumtiva stater - En kritisk analys av erkännandeteoriernas konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det ständigt aktuella ämnet om bildandet av nya stater. Syftet är att undersöka vad ett erkännande betyder i processen för en stats bildande. Trots ämnets relevans för folkrätten är det ett till stor del oreglerat ämne där två motstående teorier har olika svar på samma problem. LÄS MER

 5. 5. Självständighet - Har Katalonien en folkrättslig möjlighet att bli självständigt från Spanien?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Novak; [2017]
  Nyckelord :folkrätt en. public international law ; självständighet; montevideokonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar möjligheten Katalonien har att bli självständigt. Självständighetsförklaring strax efter valet den första oktober 2017 fick många människor att höja på ögonbrynen. Den Spanska staten förklarade valet olagligt. Spansk polisen blev ditskickade och försökte bryta upp valet. LÄS MER