Sökning: "the Others"

Visar resultat 1 - 5 av 11080 uppsatser innehållade orden the Others.

 1. 1. To orient whilst orientalized; Narratives of face-veiling women in light of public mobility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jasmine Esfahani; [2023-04-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the narratives of face-veiling women, in light of mobility practices pertaining to public spaces. With Sweden emerging as the focal point of study, experiences and perceptions of face-veiled women, of, and in, public spaces are neared. LÄS MER

 2. 2. Att skapa musik, text och berättelse tillsammans med andra. Under vilka förutsättningar och med vilka metoder blommar min kreativitet som mest i ett försök på att skapa och fullfölja idéer tillsammans med andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martin Stokke Mathiesen; [2023-04-04]
  Nyckelord :scenkonst; kreativitet; scenisk gestaltning; nyskriven musikal; skådespeleri; musikdramatik; musikalartist; Nils Petter Ankablom; Benny Andersson; Staffan Berg;

  Sammanfattning : I samarbete med mina klasskamrater och kollegor Otto Falk och Miranda Engholm, har jag under Hösten 2022 på Högskolan för scen och musik Göteborg gjort ett undersökande arbete där målet varit att skriva musik och dramatisk text för scenen och till slut visa upp det i form av en föreställning. Syftet med arbetet har varit att undersöka den kreativa processen kring själva skapandet av dramatiska låtar, och hur man kan skapa i process tillsammans med andra. LÄS MER

 3. 3. SOCIAL MEDIA AND ARAB IMMIGRANTS LEARNING THE SWEDISH LANGUAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Majeda Shehada; [2023-03-20]
  Nyckelord :Mobile learning; Social media; Swedish language; ; Arab immigrants; ; Communities of practice COP ;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to investigate the role of social media platforms in learning Swedish language for Arab immigrants and to identify the most effective platform for that purpose. Theory: Communities of Practice (Lave & Wenger, 1991). Method: Mixed methods: online questionnaire, and semi-structured interview. LÄS MER

 4. 4. SIMULATION TRAINING: FROM THE STUDENTS' POINT OF VIEW

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hygrell Sandra; Alexandra Jernstedt; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Simulation training is a well-grounded concept that is used to increase and maintain safety in various industries such as aviation, military, and health care. Simulation training is today an integrated part of the Bachelor programme in nursing. LÄS MER

 5. 5. “VEM FAN KÖPER EN BDSM-NALLE TILL SIN DOTTER?” En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn som exponeras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Wiberg; Heidi Byrman Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Mediemoral; Sharenting; Parasociala Relationer; ABC-modellen; Barnarbete; Integritet; Influencer; Instagram; Sociala medier; Barn;

  Sammanfattning : Executive summary Over the past few decades, the digital landscape has grown and become increasingly common in our everyday lives. Not least to publish, inspire and update others about our life on social media. And for some, life also includes the role of being a mother, perhaps one who is proud to show off their children on social media. LÄS MER