Sökning: "the Swedish National archives"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden the Swedish National archives.

 1. 1. Digitalisering av grammofonskivor : En analys och jämförelse av arbetet vid Kungliga biblioteket och Sveriges Radios Grammofonarkiv

  Master-uppsats,

  Författare :Henrik Holmström; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; kulturarv; grammofonskivor; fonogram; Kungliga biblioteket; Sveriges Radio; grammofonarkivet; Svensk mediedatabas.;

  Sammanfattning : This master thesis is an attempt to analyze and compare the work being done to digitize the phonograph record collections of The National Library of Sweden (KB) and the Record archive of the Swedish Radio. Through interviews, official documents and newspaper articles the methods of digitization and the reasoning behind these methods are explored in order to answer the questions of what the purpose and goals of the digitization efforts are, what similarities and differences can be found in the digitization methods of the two archives, how these differences can be explained and how the digital files function as a representation of the analog object. LÄS MER

 2. 2. En kommunikativ process? : Arkiv och integritet i processen bakom dataskyddslagen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Alicia Bergli; [2019]
  Nyckelord :Integrity; archive; data protection; legislation; personal data; Integritet; arkiv; dataskydd; lagstiftning; personuppgifter;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine what kind of archival issues have been discussed in the legislation process that lead to the Swedish national Data Protection Act and the associated regulation with additional terms, if achange in focus occurred during this process and examine how these results show about how legislative actorsview personal privacy. To answer that aim a critical discourse analysis of the legislative documents from theGeneral Data Protection Regulation (GDPR) leading up to the complete legislative acts was used in combinationwith Pekka Henttonens theory about how the nature of privacy issues has changed in a more digitalized environment. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 4. 4. Inte bara en jakt på likes : En undersökning av Riksarkivets hantering av Instagram

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Albin Nygren; [2019]
  Nyckelord :Archives; Social media; Instagram; National archives; Sweden; Practice theory; Arkiv; sociala medier; Instagram; Riksarkivet; Sverige; praktikteori;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how the Swedish National Archives manages its presence in social media by examining five local sections use of Instagram. By studying different forms of practices in relation to Instagram, the aim of the thesis is to define in what way the Swedish National Archives work with outreach activities on new forms of media platforms, here exemplified with Instagram. LÄS MER

 5. 5. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER