Sökning: "the Swedish national team"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden the Swedish national team.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Heja Sverige – eller framåt Malmö FF? : En kvalitativ studie om hur Aftonbladet och Sydsvenskan framställer landslag och klubblag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fredrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish national team; Malmö FF; football; sports journalism; nationality; Aftonbladet; Sydsvenskan; tabloid; local newspaper; comparison;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the Swedish sports journalism, tabloids and local newspapers, portrayed the Swedish national football team during the 2018 Russia World Cup and Malmö FF in the 2015/2016 Champions League competition. The main purpose of this study was to examine the relationship between sports journalism and nationality. LÄS MER

 4. 4. When two become one : A study of the impact of sociocultural factors on the PMI process in cross-border M&As

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Olsen; John Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Border M As; Post-Merger Integration; Sociocultural Factors; Culture; Enablers; Constraints; Success Factors;

  Sammanfattning : There is a paradoxical realism as the number of cross-border mergers and acquisitions (M&As) increases on a global scale, despite the fact that organizations’ failure rate to generate the expected value from these cross-border M&As remains high. Researchers have argued that these failures have been connected to the post-merger integration (PMI) process in which multiple challenges are imposed. LÄS MER

 5. 5. Social delaktighet för elever som läser i grundsärskolan med inriktning ämnesområden : En uppsats om elevassistenters tankar om hur elevers sociala delaktighet kan stärkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Katarina Lundvall; [2019]
  Nyckelord :social inclusion; intellectual disability; educational aid; compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes; interview study; social delatighet; utvecklingsstörning; elevassistenter; grundsärskola inrikning ämnesområden; intervjustudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen method of this study is a qualitive research approach. LÄS MER