Sökning: "the Swedish police"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade orden the Swedish police.

 1. 1. Avskräckning på taktisk nivå – en teorikonsumerande studie på svenska säkerhetsförband

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Linn Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deterrence is highly relevant in both peacetime, in wartime and in the grey zone in between. While operating in the whole spectra the Swedish Security Forces can benefit greatly from the use of deterrence. LÄS MER

 2. 2. How cybercrime has evolved in Sweden over the last ten years : A literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Tysk; [2022]
  Nyckelord :cybercrime; computer crime; phishing; internet fraud; malware; Sweden;

  Sammanfattning : The number of recorded cybercrime incidents has skyrocketed over the last few years. A large part of this development is due to society’s increased reliance on the internet and the backbone that supports it. This in turn increases the profitability of cybercrime. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 4. 4. Autenticitet i rapp : En studie om autenticitet bland svenska gangsterrappare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Arthur Fredrik Schott Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Rap; Hip-Hop; Authenticity; Sweden; Swedish Rap; Gangsta Rap; Gangsta Icon; Crime; Violence; Drugs; Music Video; Lyrics; Rapp; Hip-Hop; Autenticitet; Sverige; Svensk Rapp; Gangster Rapp; Gangster-ikon; Brott; Våld; Droger; Musikvideo; Sångtext;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på autenticitet inom rapp: hur den skapas och bibehålls. Först introduceras genren ”gangsterrapp” och därefter analyseras en uppsättning av låtar inom genren både text-, ljud- och bildmässigt. LÄS MER

 5. 5. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER