Sökning: "the coca-cola company"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden the coca-cola company.

 1. 1. Digital företagsidentitet : En studie om corporate identitys relation till företagswebbplatser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Kennerstedt; [2018]
  Nyckelord :corporate identity; företagsidentitet; företags webbplatser; digital informationsarkitektur;

  Sammanfattning : This study aims to examine corporate identity’s relation to corporate websites. Corporate identity is a contextual concept with different definitions depending on the situation and who you ask. LÄS MER

 2. 2. Processoptimering genom ställtidsreducering med leanverktyg

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Meron Negash; Younes Jebari; [2018]
  Nyckelord :Process Optimization; SMED; Standby Reduction; LEAN; Production Enhancement; CIP; 5S; Kotter s eight‐step model; Manufacturing Enhancement; Processoptimering; SMED; ställtidsreducering; LEAN; produktionseffektivisering; CIP; 5S; Kotters åttastegsmodell; tillverkningseffektivisering;

  Sammanfattning : Hos Coca‐Cola European Partners är efterfrågan hög på varierande produkter, vilket göratt flödet består av flera omställningar från att producera en viss produkt till en annan.För att säkerhetsställa att produktionseffektiviteten är hög, bör tiden på momenten somej är värdeadderande minimeras. LÄS MER

 3. 3. Hidden Power: Content Marketing as a part of global business strategies of Westen companies in the Russian environment

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rustam Khudododov; Alexandra Kim; [2017]
  Nyckelord :Content marketing strategy; content marketing; content marketing steps; content marketing pyramid; consumer orientation; consumer features; consumer behavioural model; Western companies; Russian environment.;

  Sammanfattning : International companies face many challenges when operating in foreign country markets, as a new environment could be absolutely opposite to the one of the home market, which the companies are used to. One of the biggest issues for a company in the foreign market is to understand how to market its product and make it more appealing to the audience. LÄS MER

 4. 4. Social Innovation : Driving Forces of Social Innovation in MNC

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hoising Tam; Liudmyla Osadcha; [2017]
  Nyckelord :Multinational Company MNC ; Social Innovation; Innovation Project; Driving Forces; Individualistic Perspective; Organizational Perspective; Institutional Perspective;

  Sammanfattning : Multinational Corporations (MNCs) currently face not only a dynamic business environment and challenging profit target, but also increased expectations from the public to take responsibility for addressing social, economic, and environmental issues. There is a tendency that the leading companies in the global market, especially MNCs, put more effort to the Social Innovation (SI). LÄS MER

 5. 5. En undersökning av fluktuationer av BOD7 i industriavloppet hos Coca-Cola Enterprises anläggning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Andreas Bainetas Rosendahl; [2016]
  Nyckelord :BOD7; CODcr; avloppshantering; Coca-Cola; socker;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten har sedan januari 2014 infört en avgift på biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD) som släpps ut av industriella processer. Obehandlat kan BOD ha syretärande effekter på recipienten och således påverka akvatiskt liv om mottagaren är en sjö eller ett vattendrag. LÄS MER