Sökning: "the conscientious worker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden the conscientious worker.

 1. 1. Att skriva om folkets tankeliv - en historiografisk studie om Ronny Ambjörnsson och folkets idéhistoria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jacob Lindblad; [2019]
  Nyckelord :people s history; the conscientious worker; history of ideas; historiography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper gives insight into the historical research of the academic Ronny Ambjörnsson and his work in the swedish field of history of ideas. Applying an agent perspective it shows how Ambjörnsson constructed and aimed to show how an history of ideas that involves the broader communities of history, workers and farmers that constitutes ”the people”, could be done. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskan som vägrade utföra abort - En arbetsrättslig studie om samvetsfrihet i den svenska vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Johanhage; [2015]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; religionsfrihet; diskriminering; barnmorska; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fallet med den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som på grund av sin vägran att delta i aborter nekades anställning vid tre kliniker, skapade stor debatt i Sverige våren 2014. Personalens rätt att följa sitt eget samvete och åtnjuta religionsfrihet ställdes mot kvinnans rätt till fri och tillgänglig abort och arbetstagarens tjänsteplikt. LÄS MER