Sökning: "the consequence of communication"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden the consequence of communication.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tanja Reljanovic; Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; experience; nurse; rape; women; Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våldtäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är den första i sjukvårdskedjan som kvinnan som utsatts för våldtäkt möter på sjukhuset. Omvårdnadsarbetet efter en våldtäkt innebär att stärka kvinnans autonomi, skapa trygghet och göra en utförlig undersökning. LÄS MER

 2. 2. Emergency Preparedness Process Proposal for Radiological Incidents at Accelerator Driven Facilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Leonie Victoria Stieren; [2021]
  Nyckelord :accelerator driven facilities; emergency response; crisis management; radiological hazard; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European Spallation Source (ESS) is an accelerator driven research facility under construction. Once commissioned, a linear accelerator supplies protons to a target, whereupon neutrons are generated through a process called “spallation”. Neutron beam time will be available for a variety of scientific experiments. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av ett stigmatiserat bemötande mot överviktiga patienter från hälso- och sjukvårdspersonal : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Eisfeldt; Sara Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Consequense; healthcare professionals; nurse; overweight; patient; stigma; Hälso- och sjukvårdspersonal; konsekvens; patient; sjuksköterska; stigma; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering mot överviktiga personer är vanligt världen över och formas av fördomar och okunskap. Att leva med fördomar gentemot sin överviktiga kropp kan skapa en känsla av skuld och skam samt påverka det sociala livet. LÄS MER

 4. 4. Becoming a Virtual Team under Rapid Conditions: Leadership and Collaboration through change : An exploratory case study of the change to virtual work settings as a consequence of Covid-19

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna-Carin Arredal; Josefine Axelsson Pihl; Alice Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Virtual leadership; Virtual teams; Reorganization; Rapid change;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the current field of virtual leadership and virtual teams. This study aims to examine the effects on leadership, the relation between the leader and the team member, and the collaboration as a consequence of a rapid virtual transition. LÄS MER

 5. 5. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER