Sökning: "the environmental movement"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden the environmental movement.

 1. 1. The Motives behind Internationalization for Swedish Small and Medium Enterprises Within the Cleantech Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Haraldsson; Andreas Törnblom; [2021-11-01]
  Nyckelord :cleantech; internationalization; small-medium enterprises SMEs ; motives; difficulties; the environmental movement;

  Sammanfattning : For the last decades, environmental threats have been more present than ever before. This has resulted in a worldwide discussion on how environmental degradation can be prevented. Some science believes cleantech is a possible solution to reverse the negative emission trend, combined with political legislation. LÄS MER

 2. 2. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 3. 3. Främmande arter - människor eller växter?: En idéanalytisk studie kring Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Fanny Sandqvist Johansson; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental politics and climate change are often associated with political groups that are a part of the left-wing. This study examines an exception from this; The Nordic Resistance Movement (NMR), which is the biggest Swedish Nazi group who have a strong emphasis of environmental issues. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan trådlösa sensorer med fjärravläsning och konventionell mätning med totalstation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Henrik Jenssen; Christoffer Olsson; [2021]
  Nyckelord :Sencieve; Totalstation; Prisma; Mätteknik; Bergschakt; sensorer;

  Sammanfattning : Att ständigt utveckla, utvärdera och implementera ny teknik är en viktig delinom alla branscher och samtliga produkter skall bidra till ett effektivarearbetsflöde. Då mätteknik kan anses vara en av grundpelarna inom både bygg-, mark- och anläggningsbranschen är det således avgörande att även dennabransch utvecklas för att effektivisera processerna. LÄS MER

 5. 5. Be better than nationalism: overcoming economic inequality for international solidarity. Using social movement theory to deconstruct the cultural ideology of the Alternative for Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lisa Neidl; [2021]
  Nyckelord :Economic Inequality; International Solidarity; Social Movement Theory; Sustainability Science; Alternative for Germany AfD ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis advocates for the evaluation of current sociopolitical conflicts through the lens of social movement theory, as a decisive path to deconstruct the premises of the German right-wing party Alternative for Germany (Alternative für Deutschland, AfD). The party is conceptualized as an institutionalized social movement, which is insufficiently answering public material grievances caused by economic inequality with the cultural response of nationalistic solidarity. LÄS MER