Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kvinnor sexualiseras för ditt nöje En multimodal kritisk diskursanalys om sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor i publicerade Instagram-bilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Åstholm; [2020]
  Nyckelord :Feminism; gender depictions; Instagram; multimodal critical discourse analysis; objectification; sexism; sexualization;

  Sammanfattning : The objective of this study is to observe how women and their bodies are being objectified and sexualized through famous designer companies’ Instagram accounts. More specifically, this study is interested in defining which certain aspects of an image contribute to a dehumanizing and degrading view of the female sex, but also how women are being cognitively affected by this. LÄS MER

 2. 2. So Far Away, Yet So Close : A Study on How Intimacy Is Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dalia Abdallah; Madlén Engström; [2020]
  Nyckelord :intimacy; digital intimacy; ASMR; girlfriend roleplay ASMR; ASMRtists; intimitet; digital intimitet; ASMR; flickvänsrollspels-ASMR; ASMRtists;

  Sammanfattning : This study examines how ASMRtists, people that create ASMR videos, attempt to create intimacy in their videos on YouTube. ASMR stands for Audio Sensory Meridian Response and is a tingling sensation within the body that can be triggered by various stimuli, such as visuals and sounds. LÄS MER

 3. 3. Vadå, är det okej att se olika ut? : En semiotisk bildanalys av två klädföretags samarbeten med influencers i förhållande till kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Rydén; Josefin Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :Body positivism; influencer; Instagram; narrow-mindedness; semiotics; social comparison; the male gaze  ; Kroppspositivism; influencer; Instagram; smalhetsideal; semiotik; social jämförelse; den manliga blicken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker porträtteringen av den normativa kvinnokroppen på plattformen Instagram till följd av trenden kroppspositivism. Syftet med vår studie är att genom en semiotisk bildanalys, undersöka huruvida två klädföretag följer trenden kroppspositivism i sina samarbeten med influencers på Instagram. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga blickar och musikvideor : En semiotisk studie av fyra musikvideor utifrån begreppet the female gaze

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Susanna Engström; [2020]
  Nyckelord :blickar; representation; musikvideor; female gaze; male gaze; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden av begreppet the female gaze i musikvideor. Fyra musikvideor valdes utifrån en lista som bloggen Audiofemme (2019) menar representerar en kvinnlig blick. LÄS MER

 5. 5. Men as victims and invisible women : The link between destructive male norms and violence. A discourse analysis of Machofabriken 2.0

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Ann Birging; [2020]
  Nyckelord :violence prevention; men’s violence against women; men as victims; triad of men’s violence; destructive masculinities; invisible women; Women’s Human Rights; Istanbul convention; gender equality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine Machofabriken 2.0 through discourse analysis.Examine how concepts are filled with meaning and what alternative meanings that are excluded. Ialso scrutinized what pedagogic tools and strategies put forward to achieve change and discuss ifit is possible to approach ordinary men as violent. LÄS MER