Sökning: "the gender system"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade orden the gender system.

 1. 1. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 2. 2. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 3. 3. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 4. 4. Gender Discrimination Law Within the European Union and its Application in One of its Member States Sweden: a comparative case study.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mathias Olsson; [2024]
  Nyckelord :gender; gender discrimination; EU law; gender discrimination law;

  Sammanfattning : In the thesis the aim was to compare the EU legal system with the Swedish national legal system with specific focus on gender discrimination law. Findings showed Sweden applied discrimination law in accordance with EU directives but went further than what the Gender Recast Directive, and the EU law itself, required of it. LÄS MER

 5. 5. “Förresten, äter du p-piller?” : En kvalitativ studie om kvinnors sexuella hälsa och normer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natalie Ingvarsson; Emil Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Norms; sexual health; contraceptive methods; internalization; the gender system; Normer; sexuell hälsa; preventivmedel; internalisering; genussystem;

  Sammanfattning : Norms are something that affects society, of which we are all aware of. Agenda 2030 and the goals for increased gender equality, sexual health and sexual rights contributes to what now is a more spoken about topic. LÄS MER