Sökning: "the grotesque body"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden the grotesque body.

 1. 1. Aldrig stilla, aldrig farliga : Groteska kroppar i Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Litsgård; [2019]
  Nyckelord :Mare Kandre; Mikhail Bakhtin; Grotesque; Gothic; Body; Monster; Mare Kandre; Michail Bachtin; Grotesk; Gotik; Kropp; Monster;

  Sammanfattning : In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier (2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a grotesque body, and a gothic monster. LÄS MER

 2. 2. "Jag är som en barnvagn av människohud." : En närläsning av kroppsgränser, textöppningar och abjektion i Åsa Nelvins Gattet. Sånger från barnasinnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Ludvig Johansson; [2019]
  Nyckelord :Åsa Nelvin; Gattet; Kristeva; abjektion; Hanna Nordenhök; Marianne Hörnström;

  Sammanfattning : Gattet. Sånger från barnasinnet is a cycle of poems by the author Åsa Nelvin (1951-1981). Several readers have recognized a grotesque theme in the book, while some have read an apocalyptic motif. A few have mentioned feelings of both disgust and pleasure. LÄS MER

 3. 3. Lugninflammation : den kvinnliga grotesken i Kristina Lugns poesi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Hallonsten; [2015]
  Nyckelord :Kristina Lugn; poesi; grotesk; queer; kropp; figuration; agens; normativ kvinnlighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Kristina Lugns poesi, de kvinnokroppar som befolkar hennes dikter och hur deras agerande kan läsas utifrån grotesk och queer teori. Jag skapar en queerfeministisk figuration, döper henne till Den kvinnliga grotesken och låter henne ta kropp i dikterna. LÄS MER

 4. 4. ”Kvinnan föder grensle över en grav” : En studie av det groteska i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emma Johansson; [2014]
  Nyckelord :Det groteska; Michail Bachtin; Wolfgang Kayser; Per Bäckström; Samuel Beckett; I väntan på Godot; Absurdism; Martin Esslin; Litteraturvetenskap; ;

  Sammanfattning : This essay examines the grotesque in Samuel Becketts wellknown play Waiting for Godot. The play is primarily seen as an icon of absurdism, and it is such not appropriate to examine the play as if it belongs to the litterary genre of grotesque. The primary purpose of absurdism is to reveal the pointless- and emptiness of existence. LÄS MER

 5. 5. "Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar" Un análisis de lo grotesco femenino de María Josefa en La casa de Bernarda Alba

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Lovisa Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Federico García Lorca; María Josefa; The House of Bernarda Alba; the female grotesque; the grotesque body; make a spectacle; carnival;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of the character María Josefa in the play 'The House of Bernarda Alba' (1936) by Federico García Lorca. It is hypothesized that the character of María Josefa can be considered a distorting mirror of the femininity presented in the play, and that through María Josefa this femininity is both revealed and problematized. LÄS MER